„Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii” | 10 citate biblice despre înțelepciune

Cu prilejul sărbătorii Sfintei Sofia, al cărei nume semnifică înțelepciune (gr. σοφια) vă prezentăm 10 citate din Sfânta Scriptură despre înțelepciune.


  1. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii Matei 10:16


  2. O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât sunt de nepătrunse căile Lui! Romani 11:33

  3. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. Romani 12:16

  4. Toţi regii de pe pământ căutau să vadă pe Solomon, ca să-i asculte înţelepciunea pe care i-o pusese Dumnezeu în inima lui. III Regi 10:24

  5. De vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. I Corinteni 1:21

  6. Înainte de toate s-a zidit înţelepciunea şi înţelegerea minţii este din veac. Izvorul înţelepciunii este cuvântul lui Dumnezeu întru cele înalte, şi căile ei sunt porunci veşnice. Rădăcina înţelepciunii, cui s-a descoperit? Şi izvoarele ei, cine le cunoaşte? Unul este înţelept, înfricoşător foarte, Domnul, Cel care şade pe scaunul Său. El a zidit-o şi a văzut-o, şi a numărat-o, şi a revărsat-o peste toate lucrările Sale. Ea se află la tot trupul după măsura dărniciei Lui, şi a dat-o celor ce-L iubesc pe El. Isus Sirah 1:4-9

  7. Credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. I Corinteni 2:5

  8. În cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei. Coloseni: 2: 2-3

  9. Înţelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică. Iacov 3:17

  10. Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine”. Pilde 1:7

Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente