Filocalia vol. 11

La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut recent volumul 11 din Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi.

Volumul, tradus din limba greacă de vrednicul de pomenire Preo­tul Profesor Dumitru Stăniloae, cuprinde Scrisorile duhovniceşti ale Sfinţilor Cuvioşi Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza numit şi „Prorocul”, mari nevoitori într-o mănăstire întemeiată şi condusă de Avva Serid la sud de Gaza (Palestina), în prima jumătate a seco­lului al Vl-lea, pe care Biserica Ortodoxă îi pomeneşte cu multă evlavie în ziua de 6 februarie.

Deşi conţinutul scrisorilor este înrudit cu cel din Pa­teric, se deosebeşte totuşi prin faptul că răspunsurile nu sunt scurte sentinţe ale Bătrânilor, ci o învăţătură despre patimi şi virtuţi concretizată în sfaturi date unor călugări sau mireni, despre cum să poarte lupta duhovnicească cu tot felul de piedici, ispite şi greutăţi întâlnite în viaţa de zi cu zi, subliniază Patriarhul României în Cuvântul Înainte.

Răspunsurile duhovniceşti ale Sfinţilor Cuvioşi Varsanufie şi Ioan au fost adunate şi publicate pentru prima dată în anul 1816, la Veneţia, de Sfântul Nicodim Aghioritul, sub titlul Carte preafolositoare de suflet.

Având în vedere folosul duhovnicesc al acestor Scrisori, binecuvântăm, cu bucurie, publicarea lor la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române, spre zidirea sufletească a mo­nahilor, preoţilor duhovnici şi a tuturor mirenilor credincioşi, precizează Preafericirea Sa în Cuvântul Înainte.

Lucrarea poate fi cumpărată de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul Ortodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă bisericaKreţulescu), Galeriile Cuvântul Vieţii (Calea Victoriei, Nr. 28), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1) sau prin comandă pe internet la adresa [email protected]

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente