Festivalul de spiritualitate și artă sacră Filocalia, la Arad

Festivalul Filocalia, ediția 2014, va fi o celebrare a frumuseții, adevărului și bucuriei în cetatea Aradului. Festivalul Filocalia promovează tema frumosului care este definitorie pentru a înțelege arta în general.

Iisus Hristos a introdus în istoria omenirii toată bogăția evanghelică a adevărului și binelui și împreună cu ea a dat la iveală și o nouă dimensiune a frumosului: mesajul evanghelic este supraplin în acest sens. De asemenea, Festivalul de artă sacră Filocalia promovează valențele ethosului ortodox reflectate în spiritualitate, icoană, imnografie, muzică și poezie religioasă. Organizatorii, Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, într-un parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, vor prezenta un program pentru toate inimile. Ediția din acest an, închinată Sfinților Martiri Brâncoveni, va fi realizată numai de către artiști, care sunt îndrăgostiți de frumusețe și care lucrează pentru ea: poeți și oameni de literatură, pictori, critici de artă, muzicieni, scriitori, oameni de teatru și cineaști. Invitații din acest an sunt prietenii adevăratei arte, prietenii lui Hristos.

Sfânta Scriptura este „marele cod” al culturii universale: artiștii și-au înmuiat în mod ideal pensula lor în acel alfabet colorat de imagini, istorii, simboluri, reprezentări care sunt paginile biblice; muzicienii au împletit armoniile lor în jurul textelor sacre, mai ales psalmice; scriitorii au reluat de-a lungul secolelor acele narațiuni antice care deveneau parabole existențiale; poeții s-au întrebat cu privire la taina duhului, cu privire la infinit, la rău, la iubire, la moarte și la viață preluând adesea freamătele poetice care animau paginile biblice; gânditorii, oamenii de știință și însăși societatea avea des ca referință, chiar și prin contrast, concepțiile spirituale și morale din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când imaginea sau ideea prezentă în Scripturi era deformată, se recunoștea că nu se putea face abstracție de ea și că era parte constitutivă a civilizației noastre.

Adevărații artiști în istorie au edificat și au decorat altarele Bisericilor, au celebrat dogmele sfinte, au îmbogățit liturghia cerească. Ei au ajutat Biserica să traducă mesajul său divin în limbajul formelor și al figurilor, să facă comprehensibilă lumea răsăritului de sus. În contextul societății europene, valorile evanghelice devin pentru unii o contra-evanghelie. Astăzi ca și ieri Biserica are nevoie de oamenii de cultură și se îndreaptă spre ei. Ea vă spune cu glasul slujitorilor ei: nu lăsați să se rupă o alianță așa de rodnică! Nu refuzați să puneți talentul vostru în slujba adevărului divin! Nu închideți sufletul vostru în fața suflului Duhului Sfânt! Această lume în care trăim are nevoie de frumusețe pentru a nu se prăbuși în disperare. Frumusețea, ca și adevărul, este ceea ce revarsă bucurie în inima oamenilor, este acel rod prețios care rezistă în fața uzurii timpului, care unește generațiile și le face să comunice în admirație, uimire și contemplare. Amintiți-vă că sunteți păstrătorii frumuseții în lume. Fiți mereu și pretutindeni vrednici de idealul vostru și veți fi vrednici de Biserică, ea care, și prin acest Festival de spiritualitate și artă sacră, vă adresează mesajul său de prietenie, de recunoștință, de mulțumire.

La reușita Festivalului Filocalia își vor da concursul Doina Mândru, Director la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, curatorul expoziției de icoane a artiștilor Elena Murariu, Grigore Popescu, Gabriel Toma Chituc, Ioan Popa, Mihai Coman etc. Expoziția de icoane (4-13aprilie) este închinată credinței mărturisitoare a Sfinților Români și, în special, Sfinților Martiri Brâncoveni, mucenici ai iubirii desăvârșite de Dumnezeu și ctitori ai ethosului românesc. Vernisajul „Darul iconarului” și Gala de deschidere a Festivalului Filocalia va avea loc în 4 aprilie, ora 18, la Galeria Delta, în prezența Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Manifestările cultural-spirituale vor fi întregite prin participarea următorilor invitații: Pr. Dionisie Ignat („Duhovnicii de ieri și de astăzi : Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Arsenie Boca și Teofil Părăian”, 5 aprilie, ora 18, Filarmonica de Stat, Arad), actorul Dorel Vișan ( Cuvânt și rugăciune „De vorbă cu Domnul”, 6 aprilie, ora 18, Filarmonica de Stat, Arad), grupul psaltic Byzantion (Concertul de muzică „Psaltichia rumânească la curtea lui Constantin Brâncoveanu”, 11 aprilie, ora 18, Filarmonica de Stat, Arad), actrița Ana Calciu, regizorul Marian Popescu ( Spectacolul de teatru creștin „Diaconița Olimpiada”, 12 aprilie, ora 18, Filarmonica de Stat, Arad), actorul Dan Puric („Suflet românesc”, 13, aprilie, Filarmonica de Stat, Arad).

Organizatorii invită întreaga cetate a Aradului să participe la manifestările cultural-spirituale închinate Sfinților Martiri Brâncoveni, care au avut voința de a se jertfi pentru Hristos, din disponibilitatea și plinătatea unei iubirii adevărate, gratuită și în totalitate. Martiriul nu este altceva decât urmarea pașilor lui Hristos răstignit. Sfinții îl iubesc pe Dumnezeu pentru El însuși și se iubesc pe sine înșiși pentru Dumnezeu. Iubirea este întotdeauna disponibilă : se dăruiește cu promptitudine și din inimă.

(Articol realizat de Arhim. Teofan Mada, Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, Director al Festivalului)

Comentarii Facebook


Știri recente