Evaluare a învățământului teologic bănățean

Marți, 18 februarie, în Sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului eparhial din Caransebeș a avut loc a doua întrunire a Comisiei de evaluare a învățământului teologic din Mitropolia Banatului, informează „Ziarul Lumina”. Lucrările comisiei au fost prezidate de Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Comisia a fost al­cătuită din consilierii culturali și de învățământ, pă­rinții decani sau șefi de departamente ai facultăților de teologie și părinții directori ai seminariilor teologice din cele trei eparhii componente ale Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caran­se­be­șu­lui. În cadrul ședinței a fost definitivat procesul de evaluare, în baza criteriilor stabilite de comisie, în luna decembrie a anului 2013. Au fost prezentate deopotrivă documente justificative ale activității unităților de învățământ pentru conformitate. „În această întrunire am împlinit mandatul Sinodului mitropolitan, care a cerut o evaluare a tuturor școlilor de teologie din Mitropolia Banatului. Astăzi am ajuns la un numitor comun, înțelegând toate criteriile stabilite la prima întrunire, care au fost acceptate, și după aceste criterii s-a făcut o evaluare. Propunerile și concluziile vor fi înaintate Sinodului mitropolitan, care se va întruni în luna martie și va lua o hotărâre în acest sens pentru eficientizarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, pentru ridicarea nivelului educațional și de formare teologică, dar și duhovnicească care trebuie să primeze înaintea celorlalte interese. Întâlnirea a fost una benefică pentru Biserica noastră în general, pentru Biserica bă­nă­țea­nă în mod special și pentru învățământul teologic din Mitropolia Banatului”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian. În urma evaluării, s-au redactat un proces-verbal de evaluare, precum și tabele cu punctajul obți­nut de fiecare unitate de în­vă­ță­mânt. Documentele elaborate vor fi trimise spre analiza Sinodului mitropolitan, însoțite de un raport-temei, pentru adoptarea măsurilor ce se impun, în vederea eficientizării în­vă­ță­mântului creșterii nivelului actului didactic teologico-educațional. Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în ședința de lucru din data de 11 noiembrie 2013, a hotărât evaluarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului de către o comisie mitropolitană, în vederea adoptării măsurilor ce se impun. În urma discuțiilor, s-a hotărât ca această comisie să fie formată din coordonatorii sectoarelor culturale sau de în­vă­ță­mânt din cele 3 eparhii, precum și coordonatorii celor 6 instituții de învățământ teologic preuniversitar și universitar din cuprinsul mitropoliei, sub pre­șe­din­ția Preasfințitului Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Comentarii Facebook


Știri recente