Este o minune faptul că într-un timp atât de scurt a fost construită Catedrala Naţională: Mitropolitul Hrisostom

În cuvântul adresat la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Hrisostom de Patra a evidenţiat importanţa evenimentului sfinţirii Catedralei Naţionale şi a afirmat că ridicarea lăcaşului de cult într-un timp scurt reprezintă „o adevărată minune”.

„Este o adevărată minune faptul că într-un timp atât de scurt a fost realizat acest vis al Preafericirii Voastre, vis care a plăcut întregului binecredincios popor român nu doar din interiorul graniţelor, ci şi din afara lor”, a spus Mitropolitul Hrisostom de Patra, cel care a adus la Bucureşti mâna dreaptă a Sf. Ap. Andei.

Ierarhul a făcut referire la faptul că „această măreaţă şi sfântă catedrală” a fost construită „din dorinţa arzătoare” a Patriarhului Daniel, din „evlavia poporului român ca mulţumire adusă Sfântului Apostol Andrei pentru binefacerile revărsate asupra neamului românesc” şi ca „o ofrandă a fiilor evlavioşi către Tatăl”.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a apreciat bunele legături dintre cele două popoare şi a adus mulţumiri Patriarhului României pentru invitaţia la acest eveniment istoric.


Text integral:

Sanctitatea Voastră,
Preafericirea Voastră,

Astăzi harul Sfântului Duh ne-a adunat în această catedrală. Această prăznuire cu adevărat luminoasă ne aduce multă bucurie duhovnicească.

Cel dintâi la această sărbătoare este Domnul nostru Iisus Hristos, cel care ne-a chemat la cină este Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, cel ce a urmat pătimirilor Lui, iar cel care oferă această masă duhovnicească sunteţi Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh Daniel.

Ne bucurăm astăzi, îndeosebi, deoarece această împreună slujire a acestei Sfinte Liturghii este prezidată de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic, invitat din dragostea Preafericirii Voastre, dându-ni-se nouă această posibilitate de a ne bucura de această slujbă patriarhală prin care este exprimată unitatea sfintei noastre Biserici.

În aceste zile auzim glasul Sfântului Apostol Andrei: „L-am găsit pe Mesia”. Acesta este un motiv de bucurie duhovnicească pentru întreaga omenire, întrucât cei aflaţi în întuneric au văzut adevărata lumină.

Noi am propovăduit despre un singur şi adevărat Dumnezeu şi am confirmat că Iisus Hristos este Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Cel care S-a întrupat, a pătimit, a coborât în cele mai de jos ale pământului şi a înviat pentru viaţa şi mântuirea lumii.

Astăzi, în chip minunat Sf. Apostol se află în mijlocul nostru întrucât fii lui duhovniceşti de pe aceaste meleaguri, unde a venit şi a propovăduit cuvântul evangheliei, slăvesc pe Dumnezeu şi rămân uniţi în duhul iubirii în numele Domnului Nostru Iisus Hristos.

Astăzi se face bucurie în cer şi pe pământ întrucât se sfinţeşte această măreaţă şi sfântă catedrală, cea ridicată din dorinţa  arzătoare a Preafericirii Voastre şi din evlavia poporului român ca mulţumire adusă Sfântului Apostol Andrei pentru binefacerile revărsate asupra neamului românesc şi ca o ofrandă a fiilor evlavioşi către Tatăl.

Îmi amintesc Preafericirea Voastră când înainte cu puţini ani am adus cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, când această catedrală se afla la temelie.

Este o adevărată minune faptul că într-un timp atât de scurt a fost realizat acest vis al Preafericirii Voastre, vis care a plăcut întregului binecredincios popor român, nu doar din interiorul graniţelor, ci şi din afara lor.

Preafericirea Voastră vă felicit pentru această minunată lucrare care uneşte în evlavie întregul popor român. Aici a început să bată inima credinicoşilor ortodocşi în orice colţ al lumii s-ar afla.

Doresc să menţionez că Sfântul Apostol Andrei ne uneşte spirirual şi cred că acest sfânt şi învăţător al nostru a dorit din nou să fie în acest loc sfinţit şi binecuvântat.

O nespusă emoție ne provoacă gândul că țările noastre, Grecia și România, cu harul Domnului și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei sunt unite prin legături istorice, întrucât în perioada anilor de restriște țara Preafericirii Voastre a găzduit mulți greci care la rândul lor au contribuit la dezvoltarea acestor meleaguri și au organizat războiul sfânt pentru eliberarea neamului nostru.

Preafericirea Voastră vă mulţumim pentur invitaţie, pentru bucuria de a sluji astăzi împreună şi pentru această zi istorică din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pentru dragostea Preafericirii Voastre.

Vă sărut dreapta cu respect şi cu onoare şi mă rog să aveţi parte din belşug de harul şi de darurile lui Dumnezeu; ani de patriarhat îndelungaţi şi bineplăcuţi lui Dumnezeu, să reuşiţi în sfânta Lucrare a Preafericirii Voastre să îndrumaţi pe credincioşii Sfintei Biserici a României pe drumul mântuirii pentru rugăciunile Maicii Domnului, a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat şi ale tuturor sfinţilor.

Pentru mai multe imagini vizitatați Galeria Foto

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente