Este foarte greu de pătruns cu mintea taina Sfintei Treimi – Arhiepiscopul Ciprian

„Credința noastră creștină ortodoxă se fundamentează pe dogma Sfintei Treimi, potrivit căreia Dumnezeu este unic în ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh”, a precizat Arhiepiscopul Ciprian luni la hramul paraclisului Mănăstirii Lepșa din județul Vrancea.

Deși este foarte greu de pătruns cu mintea această taină, a spus Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, „se cuvine totuși să reținem ceea ce ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la esența Dumnezeului Treimic, Căruia ne închinăm”:

„Tatăl este izvorul Dumnezeirii, nenăscut și necauzat; Fiul este născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, iar Duhul Sfânt purcede sau izvorăște din Tatăl tot din veșnicie și Se odihnește în Fiul”.

Descriind relaţia intratreimică, ierarhul a mai subliniat că după criteriile logicii umane, „am putea spune că nenașterea Tatălui, nașterea Fiului și purcederea Duhului din veșnicie au fost simultane, încât nu se poate accepta raționamentul unor ereziarhi, precum Arie din Alexandria Egiptului, că a fost un timp în care Fiul sau Duhul Sfânt nu a existat”.

În finalul predicii sale, Părintele Arhiepiscop le-a oferit credincioşilor participanţi mai multe îndemnuri duhovniceşti.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

Comentarii Facebook


Știri recente