Episcopul Australiei în pastorala de Crăciun: Să facem din inima noastră peșteră luminoasă!

În scrisoarea pastorală din anul acesta, Preasfințitul Părinte Mihail evidențiază faptul că Nașterea Mântuitorului reprezintă împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament. Prin El, revelația dumnezeiască este concretă, deplină și desăvârșită.

„Prin nașterea Domnului Hristos se împlinesc profețiile pe care Dumnezeu Tatăl le-a descoperit aleșilor Săi din Vechiul Testament, iar la plinirea vremii intervine în chip tainic pentru a proteja Pruncul”.

„Dacă mai înainte de întrupare Cuvântul lui Dumnezeu se descoperă poporului lui Israel ‹în umbră› și lucra asupra lumii din exterior, la Nașterea Sa, Fiul a luat în ipostasul Lui și firea omenească pe care a înnoit-o”.

„La nașterea Domnului Hristos, descoperirea lui Dumnezeu sau revelația devine concretă, deplină și desăvârșită”.

Mai mult, ierarhul argumentează faptul că prin fiecare Sfântă Liturghie întreaga iconomie a mântuirii este recapitulată. Plecând de la afirmația conform căreia unicul scop al întrupării este mântuirea omului, acesta afirmă:

„Așa s-a început în lume viața cea nouă în Hristos. Această stare nouă este prezentă în Biserică pentru că aici, în Sfânta Liturghie, Hristos Domnul se jertfește pentru mântuirea noastră. Prin coborârea Sa, moartea și stricăciunea se preschimbă în viață și nestricăciune, iar Legea se face ipostas, Persoană”.

„La fiecare dumnezeiască Liturghie se recapitulează întreaga taină a iconomiei lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, de la Buna Vestire, la Nașterea Domnului Hristos, Botezul, lucrarea în lume și propovăduirea învățăturii sfinte, Schimbarea la Față, Răstignirea, Îngroparea, Învierea, Înălțarea și Cincizecimea”.

În același timp, luând în considerarea această linie de argumentare, Preasfințitul Părinte Mihail subliniază importanța participării active la Sfânta Liturghie.

„Pentru aceasta se cuvine să facem din inima noastră peșteră luminoasă și curată pentru a se sălășlui în ea Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Să luăm aminte și să participăm de la început și până la sfârșit cu multă atenție la rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii, prin care Hristos Domnul se jertfește și binecuvântează poporul binecredincios”.

„Sărbătoarea Nașterii Domnului este un prilej binecuvântat de a fi aproape de bătrâni și de persoanele izolate, de familiile descurajate și lipsite de ajutor și de toți frații noștri care au nevoie de o faptă creștinească și de un cuvânt de mângâiere”.

La final, ierarhul a transmis clericilor și credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande urările specifice Sărbătorii Nașterii Domnului.

„Să sărbătorim Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea lui Dumnezeu, revărsată asupra noastră; să participăm la bucuria sărbătorii cu mintea înălțată la Pruncul Iisus care se naște pentru a mântui neamul omenesc”.

Vezi mai multe detalii pe site-ul oficial al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.

Foto credit: Episcopia Giurgiului

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente