Episcopii ortodocși din Australia susțin siguranța spirituală, emoțională și fizică a copiilor

Într-un comunicat publicat joi, episcopii ortodocși canonici din Australia și Oceania denunță toate tipurile de abuz care amenință siguranța spirituală, morală, emoțională și fizică a minorilor și copiilor.

Întruniți în cea de a șaptea ședință a Adunării Episcopale din Oceania, ierarhii ortodocși au subliniat importanța alinierii practicilor Bisericii Ortodoxe la recomandările Comisiei regale pentru analiza răspunsului instituţional la abuzurile sexuale asupra copiilor.

Comisia Regală pentru răspunsul instituţional la abuzul asupra copiilor este o comisie formată în 2013 de guvernul australian în conformitate cu Actul Comisiilor Regale din 1902 care autorizează guvernatorul general al Australiei să inițieze o investigație, numită comisie regală. Comisiile regale investighează probleme de interes public semnificativ.

În cadrul raportului final făcut public în data de 15 decembrie 2017, Comisia regală recomandă tuturor instituțiilor religioase din Australia să implementeze cele 10 standarde de siguranță pentru copii.

Cele 10 standarde pentru ca o instituție să ofere siguranță copiilor

Potrivit articolului 3 din Convenția Națiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului, în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de diferite instituții, vor prevala interesele copilului. Instituțiile trebuie să se asigure că acest principiu este cunoscut și înțeles de toți membrii personalului și de voluntari, integrat și aplicat în mod consistent în toate cele 10 elemente de mai jos.

Toate elementele de siguranță a copilului sunt intenționate a fi de importanță egală și interrelaționate. Cele zece elemente au fost formulate ca fiind dinamice și receptive, oferind instituțiilor flexibilitate în aplicarea lor.

 1. Siguranța copiilor este încorporată în conducerea, administrația și cultura instituțională;
 2. Copiii participă la deciziile care îi afectează și sunt luați în serios;
 3. Familiile și comunitățile sunt informate și implicate;
 4. Echitatea este promovată și diversitatea respectată;
 5. Persoanele care lucrează cu copii sunt potrivite și sprijinite;
 6. Procesele de răspuns la plângerile legate de abuzul asupra copiilor sunt concentrate asupra copilului;
 7. Personalul este dotat cu cunoștințe, abilități și conștientizare pentru a menține copiii în siguranță prin educație și formare continuă;
 8. Mediile fizice și online minimizează posibilitatea apariției abuzului;
 9. Implementarea standardelor pentru siguranța copiilor este revizuită și îmbunătățită în mod continuu;
 10. Politicile și procedurile prezintă modul în care instituția este sigură pentru copii.

Fiecare standard are un număr de subelemente care oferă îndrumări cu privire la modul în care ar trebui implementat. De exemplu, standardul 3 (familiile și comunitățile sunt informate și implicate) ar trebui să fie implementat oferind atenție responsabilității principale pe care o are familia pentru creșterea și dezvoltarea copilului și implicării instituției în comunicarea deschisă cu familiile și comunitățile privind siguranța copiilor.

Recomandările făcute de Comisia regală privesc Australia și instituțiile din această țară federală.

În cadrul ședinței din data de 8 februarie 2018 a Adunării Episcopale a Oceaniei au fost analizate patru probleme stringente cu care se confruntă Biserica Ortodoxă din Australia:

 • Amenințările la adresa siguranței minorilor și copiilor;
 • Exercitarea libertății religioase în contextul legalizării căsătoriilor între persoanele de același gen;
 • Facilitarea procedurilor legale pentru transferul în Australia a preoților și al familiilor lor;
 • Compunerea unei liste de clerici necanonici care activează pe teritoriul australian.

Foto: Pexel

Comentarii Facebook


Știri recente