Episcopia Severinului și Strehaiei susține ora de Religie

Luând act de motivarea Curţii Constituţionale a României la decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 cu privire la ora de Religie, în care se afirmă menținerea ei în trunchiul comun și importanţa acesteia pentru educația elevilor; de asemenea, referitor la adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice, nr. 29703 din 16 februarie 2015, prin care se solicită informarea elevilor și a părinților cu privire la exercitarea dreptului constituțional de a participa la orele de Religie, Episcopia Severinului și Strehaiei îndeamnă părinții să nu le limiteze sau să le răpească copiilor lor dreptul la educație religioasă.

În vederea participării elevilor la ora de religie, Episcopia Severinului și Strehaiei face apel către toți părinții să-și exprime, până la 6 martie a.c., acordul scris prin completarea cererii tip disponibilă în unitățile de învățământ. Cererile completate vor fi depuse de către profesorii diriginți la secretariatele școlilor pentru a fi ulterior înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR).

Marele nostru poet național Mihai Eminescu evidenția importanța educației și a predării Religiei în școală. Astfel, în ziarul Timpul din 11 octombrie 1878 scria:„Şcoalele primare nu sunt institute pentru propagarea ştiinţei, ci institute de creştere (educaţiune). Pe de altă parte, Biserica este asemenea un institut de creştere şi influenţa ei asupra şcolii primare este cea mai folositoare. Cititul, scrisul şi socoteala nu sunt ştiinţe, sunt mijloace numai, cele dentâi pentru a-şi fixa memoria şi a ajunge la cunoştinţe, cea din urmă pentru a uşura judecata asupra valorilor. Materia adevărată ce caută a se preda în şcolile primare trebuie să fie educativă. Ştiinţa începe abia acolo unde judecata e coaptă, disciplina caracterului deplină, înainte de această epocă nu există decât creştere prin deosebite mijloace, din cari religia este cel mai puternic. Partea pur dogmatică a religiei se pierde cu vremea, dar sâmburele ei moral rămâne şi formează tăria caracterului”.

Sufletul omului are sădită în el încă de la creație setea de a-L căuta și cunoaște pe Dumnezeu, cum spune Sf. Grigorie de Nyssa, trăitor în veacul al IV-lea d. Hr. Răspunsuri la această căutare oferă Ora de Religie. Înlăturarea acesteia duce la o necunoaștere a învățăturii creștine și va determina căutarea răspunsurilor existențiale în alte practici și credințe, ce-și au originea în Orient. Așa se explică aderarea la grupări extremiste și radicale a unor tineri crescuți și școlarizați în țări occidentale. De asemenea, lipsa unei educații religioase și deci, implicit a învățăturii aduse pe pământ de Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, face ca tinerii să devină niște indivizi imorali și amorali, care manifestă în societate și față de părinți comportamente deviante, supuse patimilor.

Facem cunoscut tuturor părinților că pentru predarea disciplinei Religie există un corp profesoral format în școlile noastre de Teologie unde și-au îndreptat pașii datorită credinței, vocației și a chemării pe care le-au simțit fiecare în parte în momentul în care au optat și au ales să se pregătească pentru a deveni Dascăli de Religie. Odată ajunși la catedră, aceștia și-au înmulțit talantul, mulți fiind profesori cu gradul I în învăţământ.

Îi încredinţăm pe toți părinţii că vlăstarele lor se află în grija unor profesori capabili, bine pregătiţi, devotaţi profesiei şi mult stăruitori în slujba lui Hristos şi a neamului nostru românesc.

În încheiere, îi asigurăm pe părinţii credincioşi care doresc o educaţie completă a copiilor că Episcopia Severinului şi Strehaiei le va fi un aliat fidel în apărarea şi promovarea valorilor autentice şi ale credinţei creştine ortodoxe, proprii poporului român.

Comentarii Facebook


Știri recente