După primii paşi ai pocăinţei, Dumnezeu ne iese în întâmpinare – Patriarhul Daniel

Reflectând asupra pildei Întoarcerii Fiului Risipitor, Patriarhul Daniel a semnalat un aspect important în omilia duminicală, şi anume că Dumnezeu aşteaptă ca noi, prin pocăinţă, să facem câţiva paşi înspre El şi imediat ne iese în întâmpinare să ne ofere ajutorul Său.

„Văzând de la distanţă mare această dorinţă a tânărului de a se pocăi”, a spus Patriarhul Daniel, „din departe Tatăl fiului risipitor a ieşit în întâmpinarea lui. Nu l-a aşteptat să bată la uşă, ci când a văzut că fiul risipitor face primii paşi spre El ca să ceară iertare, Tatăl a ieşit în întâmpinarea lui”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat celor prezenţi în Catedrala Patriarhală „că atunci când Dumnezeu Tatăl vede că un păcătos vrea să se întoarcă, iese în întâmpinarea lui şi îl primeşte cu iubire părintească milostivă şi iertătoare”.

Iubirea mai mare decât dreptatea

Pilda Fiului Risipitor evidenţiază iubirea părintească nemărginită şi necondiţionată a lui Dumnezeu faţă de păcătosul care cere iertare pentru păcatele sale şi se pocăieşte.

Iubirea aceasta, a spus Patriarhul Daniel, este mai mare decât dreptatea.

„După dreptate fiul trebuia pedepsit, dar după iubirea părintească mai presus de orice calcul material e primit cu multă bucurie”, a afirmat Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române: .

„Tatăl nu i-a cerut un inventar al bunurilor risipite, al averilor cheltuite, ci mai presus de orice calcul de ordin material Tatăl s-a bucurat pentru că persoana este mai important decât toate averile materiale”.

„Sufletul unui păcătos care se întoarce la Dumnezeu are o valoare infinită, de aceea nu au mai fost calculate pagubele materiale produse de viaţa dezordonată, egoistă şi pătimaşă a fiului rispitor”, a precizat Părintele Patriarh.

Pocăinţa înviază sufletul din moarte spirituală

Pocăinţa a fost subiectul central al omiliei pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit-o în Catedrala Patriarhală cu prilejul Duminicii întoarcerii fiului risipitor.

El a remarcat că pocăinţa reprezintă „schimbarea modului de a gândi şi de a trăi” şi a explicat că prin acest proces „sufletul înviază din moartea spirituală”.

Părintele Patriarh l-a oferit ca exemplu pe fiul risipitor.

Aflat în „drama libertăţii ca înstrăinare de Dumnezeu” departe de Tatăl său, „într-un moment de conştientizare a stării sale decăzute”, fiul risipitor „şi-a venit în sine”, a spus Patriarhul Daniel explicând că aceasta este prima treaptă a pocăinţei.

„Atunci el începe să se ridice din starea nefirească a îndepărtării omului de Dumnezeu, la starea firească, la starea de comuniune şi de împăcare cu Dumnezeu, de comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune de pocăinţă”, a spus părintele Patriarh Daniel.

Reprimirea în iubirea lui Dumnezeu

În acest sens, Preafericirea Sa a explicat că atunci când oamenii se pocăiesc şi doresc să îşi schimbe viaţa, îşi mărturisesc păcatele prin Taina Spovedaniei, „înviază din moartea spirituală pricinuită de păcat” şi devin „oameni primiţi în iubirea lui Dumnezeu Tatăl”.

Părintele Patriarh a făcut referire la cele patru simboluri din evanghelie care evidenţiază primirea omului în iubirea lui Dumnezeu Tatăl.

  • Haina cea dintâi – primită ca urmare a pocăinţei şi a regretului pentru viaţa păcatoasă, această haină arată simbolic „legătura dintre Taina Botezului şi Taina Pocăinţei, numită adesea Botezul Lacrimilor.
  • Inelul cel de aur simbolizează reprimirea omului care se pocăieşte în „iubirea deplină, neîntreruptă, nediminuată şi neschimbătoare a lui Dumnezeu”;
  • Încălţimintea nouă primită după pocăinţă semnifică „harul sau ajutorul lui Dumnezeu ca omul să calce peste spinii ispitelor când merge pe calea mântuirii”
  • Viţelul îngrăşat este Sfânta Euharistie primită de cei care se pocăiesc, fiind arvuna vieţii veşnice.

Dumnezeu respectă libertatea omului

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat că „Dumnezeu respectă libertatea omului chiar şi atunci când libertatea aceasta poate deveni potrivnică voii lui Dumnezeu”, însă a precizat că Tatăl Ceresc intervine atunci când omul se îndreaptă spre pierzare.

„Când constată că libertatea omului a devenit iraţională şi autodistructivă şi îl duce pe om la pierzare, atunci Dumnezeu intervine adesea în mod neaşteptat, nu direct, ci prin împrejurări materiale exterioare care determină pe omul păcătos la o schimbare spirituală interioară”, a spus Părintele Patriarh.

În finalul omiliei, Părintele Patriarh Daniel a spus că „Pilda fiului risipitor este dată ca un model de pocăinţă, dar şi ca o chemare la pocăinţă ca o pregătire a noastră pentru a intra în Postul Sfintelor Paşti, care este o perioadă de rugăciune smerită, de pocăinţă sinceră, de milostenie generoasă pentru a putea să primim bucuria cea mare a Învierii Domnului”.

În duminica a doua din perioada Triodului, alături de Patriarhul României au slujit episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul.

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Mircea Florescu/Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente