Duminica Tuturor Sfinţilor în Transilvania

În Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, mai multe parohii şi mănăstiri şi-au sărbătorit hramul. De asemenea, numeroase locaşe de cult au fost târnosite sau au primit binecuvântare în urma lucrărilor efectuate, cu sprijinul credincioşilor.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Transilvaniam credincioşii din Parohia Sălăjeni au îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia resfinţirii Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ de către Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului. În continuare, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte pr. Ionuţ Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei, parohul Florin Hosu, pr. Ionuţ Pop, directorul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae“ din Zalău, pr. Mircea Pop de la Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon“ din Şimleu Silvaniei, pr. Viorel Iancău, fost preot la Parohia Derşida, acum pensionar, şi pr. Stelian Gorgan de la Parohia Bocşa.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Episcop Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidenţiat în mod special pe parcursul efectuării lucrărilor la locaşul de cult. Lucrările de consolidare şi reînnoire a locaşului de cult au început odată cu venirea ca păstor al credincioşilor Parohiei Sălăjeni a pr. Florin Hosu. Astfel, prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2010-2015 au fost realizate următoarele lucrări: în interiorul locaşului de cult a fost montat un sistem de încălzire şi un sistem de sonorizare, a fost confecţionat mobilierul bisericesc sculptat în lemn de tei pentru Sfântul Altar, precum şi tronul arhieresc, băncile au fost tapiţate şi au fost montate policandrul şi aplicele pentru iluminatul interior. În exterior, au fost făcute lucrări de consolidare, izolându-se fundaţia şi efectuându-se lucrări de drenaj şi captare a apei, pereţii au fost legaţi şi zugrăviţi cu vopsea lavabilă, acoperişul bisericii a fost recondiţionat şi vopsit şi au fost turnate aleile împrejmuitoare. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Hram la Schitul „Gura Izvorului“, Harghita

Pentru Schitul „Gura Izvorului“, metoc al Mânăstirii Topliţa, din Episcopia Covasnei şi Harghitei, Duminica Tuturor Sfinţilor a fost zi de mare sărbătoare, în care a fost târnosită biserica nouă, din zid, a schitului şi a fost sărbătorit hramul.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, slujba târnosirii locaşului de cult şi Sfânta Liturghie de hram au fost săvârşite de Preasfinţitul Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, aflat în fruntea unui numeros sobor de preoţi şi diaconi, printre care protos. Ghelasie Mureşan, exarhul mănăstirilor din Episcopia Covasnei şi Harghitei, pr. Teodor Bijec, consilierul administrativ-bisericesc al aceleiaşi Episcopii, arhim. Mihail Goia, fostul stareţ al Mănăstirii Topliţa, arhim. Emilian Telcean, stareţul mănăstirii Topliţa, Dumitru Apostol, protopopul de Topliţa şi alţi aproximativ 30 de clerici împreună-slujitori, ieromonahi sau preoţi de mir, de la diferite biserici din împrejurimi.

La slujbă au fost prezente şi oficialităţi naţionale, judeţene şi locale şi câteva sute de credincioşi, din Topliţa şi împrejurimi, precum şi din Vaslui, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul „Anatoly“ din Braşov.

Potrivit tradiţiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, înconjurat de numerosul sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit înconjurarea bisericii, târnosirea Sfintei Mese şi sfinţirea exterioară şi interioară a picturii şi catapetesmei, urmată de îndată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, desfăşurate într-o atmosferă de frumoasă comuniune, frăţească şi românească. La finalul Sfintei Liturghii, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei şi Chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a săvârşit şi hirotesia întru Protosinghel a Părintelui Ieromonah Ghenadie, vieţuitor al Mânăstirii Topliţa, dar şi Egumen al Schitului „Gura Izvorului“ până în anul trecut.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de PS Episcop Siluan, iar mesajul PS Episcop Andrei a fost transmis de pr. consilier bisericesc Teodor Bijec şi de pr. Emilian Telcean, stareţul Mănăstirii Topliţa, prin grija şi stăruinţa căruia a şi fost construită şi înfrumuseţată noua biserică a schitului, între anii 2000-2015.

Schitul „Gura Izvorului“ a fost construit nu departe de mausoleul de la Gura Secului – Topliţa, ridicat în 1925 de primul Patriarh al României, Miron Cristea, care a adunat sub acest mausoleu osemintele a 771 de ostaşi români căzuţi în timpul primului război mondial şi care au dat atunci lupte grele pe valea Topliţei, unde se află cele două obiective. Prin sfinţirea bisericii Schitului „Gura Izvorului“ este cinstită memoria acestor eroi români.

Târnosire în Protopopiatul Lăpuş

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sălajului a târnosit biserica din Parohia Libotin, Protopopiatul Lăpuş, în urma amplelor lucrări de restaurare care au constat în rezidirea sfintei mese, reorganizarea sfântului altar, înzestrarea cu catapeteasmă nouă şi executarea integrala a unei noi picturi în stil neo-bizantin). Apoi, PS Iustin Sigheteanul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Parohul Gheorghe Cucu a primit cu această ocazie distincţia Gramata episcopală, iar binefăcătorii care au sprijinit lucrările realizate la biserică au primit diplome de vrednicie, oferite de PS Iustin Sigheteanul.

Hram la Suseni-Colţ

Mănăstirea Suseni-Colţ din Episcopia Devei şi Hunedoarei şi-a sărbătorit hramul în Duminica Tuturor Sfinţilor. Din încredinţarea Preasfinţitului Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, avându-l în frunte pe arhim. Nestor Dinculeană, consilier administrativ al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. În cuvântul de învăţătură, acesta a transmis celor prezenţi mesajul de binecuvântare al PS Episcop Gurie şi le-a vorbit celor prezenţi despre vocaţia de a fi sfânt, vocaţie care este întipărită în fiecare om în parte prin crearea sa după chipul lui Dumnezeu, capacitate pe care el trebuie să o dezvolte până la asemănarea cu Dumnezeu prin devenirea în fiu al lui Dumnezeu după har.

Binecuvântare de lucrări la Reea, Haţeg

Slujba de sfinţire a lucrărilor de renovare realizate la Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor“ din filia Vadu a Parohiei Reea, Protopopiatul Haţeg, a fost oficiată, din încredinţarea PS Episcop Gurie, de un sobor de preoţi şi diaconi, avându-l în frunte pe arhim. Nestor Dinculeană. Acesta a transmis mesajul ierarhului şi le-a vorbit celor prezenţi despre idealul fiecărui creştin, acela de a deveni sfânt.

Arhim. Nestor Dinculeană i-a înmânat parohului Florin Vâlcea o gramată de mulţumire, în semn de recunoştinţă pentru toată activitatea în cadrul parohiei. Apoi au fost înmânate câteva gramate de mulţumire credincioşilor care s-au implicat mai activ în demersurile de renovare a bisericii şi în lucrările de zidire a noii case parohiale din localitatea Reea.

După slujba oficiată în Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor“ din filia Vadu, soborul slujitor a continuat rugăciunile de binecuvântare prin săvârşirea slujbei Aghiazmei celei Mici, a Sfeştaniei, la noua casă parohială a Parohiei Reea, situată în curtea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“.

Hram la Schitul dinRăşinari, Sibiu

În Duminica Tuturor Sfinţilor, schitul din localitatea Răşinari, judeţul Sibiu, şi-a serbat hramul. A fost oficiată Slujba Aghiasmei mici, Taina Sfântului Maslu, Sfânta Liturghie şi Litia mică pentru cei adormiţi. Slujbele liturgice au fost săvârşite de un sobor de preoţi şi diaconi veniţi din împrejurimi şi din Sibiu, amintindu-i aici pe pr. Simion Săsăujan de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ din cartierul sibian Valea Aurie şi pe pr. Bogdan Bunescu. Răspunsurile liturgice au fost date de o parte a Grupului psaltic „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu, tinerii teologi fiind dirijaţi de drd. Adrian Dobreanu. Au participat la slujbă numeroşi credincioşi veniţi din împrejurimi şi pelerini din Mărginimea Sibiului. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Simion Săsăujan care a explicat importanţa cultului sfinţilor: „Sfinţii şi-au pus viaţa în slujba lui Dumnezeu, au propovăduit cuvântul lui Hristos, iar unii dintre ei s-au jertfit pentru apărarea credinţei şi a binelui. Biserica lui Hristos este Biserica sfinţilor şi a martirilor“. La finalul slujbei, a fost înconjurat locaşul de cult, iar pr. Bogdan Bunescu a mulţumit în numele obştii tuturor credincioşilor pentru participare, totul încheindu-se cu o agapă frăţească.

Comentarii Facebook


Știri recente