Duminica Ortodoxiei în Fanar

Duminică, 13 martie, într-o atmosferă plină de pace, înconjurat de ierarhi ai Tronului Ecumenic, dar și din Bisericile Ortodoxe ale Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei și Greciei, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a săvârșit dumnezeiasca Liturghie în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Fanar, informează „Ziarul Lumina”.

În cuvântul de învățătură, privitor la duminica prăznuită, a Ortodoxiei, Sanctitatea Sa a subliniat: ‘De aproape douăsprezece veacuri, Ortodoxia își serbează onomastica în prima duminică a Postului Mare și își aduce aminte de biruințele pe care le-a purtat, cu harul lui Dumnezeu, împotriva dușmanilor ei din afară, a prigonitorilor lui Hristos, și a celor dinăuntru, a diferiților eretici, care au încercat să schimbe conținutul învățăturii drepte, ‘înșelând pe alții, ei înșiși fiind înșelați’. Sărbătorește în fiecare an, dar trăiește zi de zi adevărul credinței și îl predică în întreaga lume, pentru că vrea ‘ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină’, a spus Patriarhul Ecumenic.

În timpul dumnezeieștii Liturghii a avut loc și hirotonia Marelui Protosinghel al Patriarhiei Ecumenice, Stefanos, ca Mitropolit al Kalliopolei și Madytului – eparhie aflată pe teritoriul Turciei de azi -, urmând să slujească în continuare la Patriarhia Ecumenică, suplinind funcția protosingheliei. Alegerea sa a avut loc joi, 3 martie, împreună cu cea a Arhicancelarului Sfântului și Marelui Sinod, Elpidoforos, ales ca Mitropolit al Prusiei, și care urmează să fie hirotonit în Duminica Sfântului Grigorie Palama, pe 20 martie. Noul Arhicancelar va fi Arhimandritul Bartolomeu Samara, ales din cadrul Cancelariei Sfântului și Marelui Sinod.

Au slujit 12 arhierei

Adresându-se ierarhului nou hirotonit, Înalt Preasfințitul Stefanos, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a spus: Ne-am bucurat de intrarea ta în cler, în urmă cu aproape 15 ani, și am văzut de aproape creșterea ta, urcușul tău duhovnicesc, credința ta și credincioșia ta în acest sfânt așezământ, pe care toți avem cinstea să îl slujim. Serios și cu demnitate sfântă, ‘râvnitor al vieții înțelepte’, cu voce frumoasă și ancorat în tradiție, cunoscător, dar și împlinitor al tipicului Bisericii celei Mari, continui cu bună conștiință slujirea ta, pe care ai început-o din strănile diferitelor biserici ale cetății noastre, ca evlavios ieropsalt. Ai studiat istoria aici (Universitatea din Istanbul, n.r.) și teologia la Tesalonic și ți-ai pus, de atunci, darurile și înzestrarea ta necondiționat la dispoziția Bisericii.

Și tu, ‘plin de credință și de putere’, ca și ocrotitorul tău, Sfântul Protomartir Ștefan, vei fi între stâlpii de sprijin ai Bisericii aici, în sfântul ei centru, și ai neamului aici, în matricea lui duhovnicească – și istoria noastră va merge mai departe. Vrednic!

La sfârșitul Sfintei Liturghii a avut loc tradiționala litanie, în cadrul căreia cei 12 arhierei slujitori, împreună cu Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu, au ieșit din biserica patriarhiei, purtând icoane în mâini și binecuvântând mulțimea credincioșilor de la balconul Reședinței patriarhale, spre care s-au îndreptat.

Comentarii Facebook


Știri recente