Din cauza celor materiale nu mai găsim timpul necesar hranei duhovnicești pentru suflet, spune Patriarhul Daniel

„Suntem înclinați să repetăm greșelile căpeteniilor poporului lui Israel și să inventăm uneori scuze că nu mai găsim timp de rugăciune, pentru spovedanie și împărtășanie deoarece suntem robiți de prea multe griji. Atât de mult suntem legați de cele materiale și de programe de activitate suprasolicitante, întrucât nu mai găsim timpul necesar hranei duhovnicești pentru suflet” a semnalat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale.

Sfânta Evanghelie din Duminica a 28- după Rusalii prezintă „Pilda celor poftiți la cină” și a fost rânduită de Biserică spre a fi citită în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos.

În cadrul omiliei rostite, Preafericirea Sa a insistat pe conceptul de libertate și pe planul de mântuire a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi.

„Evanghelia de astăzi este într-un fel Evanghelia tainei libertății omului, dar și a libertății lui Dumnezeu” a spus Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a explicat în acest sens că noi, oamenii, avem libertatea de a spune „da” sa „nu” când suntem chemați de Dumnezeu la mântuire și la viață veșnică.

Orice acțiune are mai devreme sau mai târziu repercursiuni în funcție de cum am ales să gestionăm alegerile noastre.

Cine refuză chemarea, a menționat Patriarhul Daniel, pierde în schimb bucuria de a fi veșnic împreună cu Dumnezeu sau cu Stăpânul casei cerești.

Cum omul are puterea de a alege întotdeauna, și Dumnezeu are libertatea a-și schimba planurile Sale.

„Libertatea Stăpânului, din pericopa evanghelică, care invită la cină se vede mai ales din faptul că dacă cei dintâi refuză el are libertatea de a-și modifica planul său și de a prefera pe alții”, a spus Preafericirea Sa.

Prin urmare, a specificat Părintele Patriarh Daniel, nimeni nu poate zădărnici planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, pentru că iubirea Lui milostivă se revarsă peste vidul spiritul al celor care nu răspund chemării.

Trei categorii de oameni invitate la cină

Părintele Patriarh Daniel a explicat că cina din casa stăpânului semnifică Împărăția lui Dumnezeu. Aproape la toate popoarele, dar mai cu seamă în tradiția ebraică, cina este simbolul comuniunii al bucuriei.

„Cina reprezintă tainic Împărăția lui Dumnezeu, a cărei arvună aici pe pământ este însăși Biserica lui Hristos în care se săvârșește Cina cea de taină”.

În Evanghelie se disting trei categorii de oameni care sunt invitate la cină. Cea dintâi îi cuprindea pe cei mai distinși din popor: căpeteniile poporului evreu și cărturarii.

„Ei sunt chemați cu prioritate pentru că ei cunosc mai bine legea Domnului și lor li s-a încredințat planul de mântuire al lumii întregi”, a menționat Preafericirea Sa.

Refuză însă invitația la cină folosind ca scuză grija pentru ogor.

„În tâlcuirea Sfinților Părinți ai Bisericii, acest câmp sau ogor din Evanghelie simbolizează toate grijile și dorințele egoiste de a stăpâni lumea aceasta. Ogorul este simbolul lăcomiei de averi de expansiune sau extindere a vieții omului pe o orizontală materială, nu de creștere duhovnicească a sa pe verticală în relație cu Dumnezeu”, a explicat Patriarhul României.

În acest context, a subliniat Preafericirea Sa, când grija omului pentru averile materiale devine mai mare decât preocuparea pentru relația omului cu Dumnezeu, averile materiale constituie pentru om un obstacol.

A doua categorie îi cuprinde pe cei doi invitați care și-au motivat astfel refuzul: unul dintre ei și-cumpărat cinci perechi de boi, iar al doilea și-a luat femeie.

„Potrivit interpretărilor Sfinților Părinți, cele cinci perechi de boi, înseamnă cele cinci simțuri ale omului”, a lămurit Preafericirea Sa.

Drept urmare, perechile de boi arată de fapt grija excesivă a oamenilor pentru existența biologică a trupului, pentru mâncare, băutură și jocuri care produc omului desfătări ale simțurilor.

Căutate și folosite în mod pătimaș, a spus Părintele Patriarh Daniel, acestea îl fac pe om rob, întunecându-i și limitându-i orizontul duhovnicesc al sufletului.

Celălalt invitat se scuză spunând că și-a luat femeie.

„Deși căsătoria este o instituție sfântă, totuși uneori familia poate deveni pentru om un motiv de a nu răspunde chemării lui Dumnezeu”, a spus Părintele Patriarh.

Totodată, dacă familia este văzută ca fiind un dar de la Dumnezeu, atunci această iubire față de familie se sfințește prin rugăciune.

În mod neașteptat, când Stăpânul este refuzat el își schimbă părerea și cheamă pe alți oameni la cina lui: cei din piețe și uliți.

Patriarhul Daniel a specificat că această categorie „reprezintă pe toți oamenii săraci și bolnavi care vin la Hristos să asculte cuvântul Evangheliei Sale, și să fie vindecați de El”.

A treia categorie de invitați numiți în Evanghelie „cei de la drumuri și garduri” sunt mulțimi de oameni viețuitori și călători în lume pe căi multiple și confuze, fără vocație precisă, trăitori în afara comuniunii divino-umane fără harul mântuitor.

Aceștia reprezintă popoarele păgâne care deși erau religioase închinându-se la zei mulți totuși nu-L cunoșteau pe singurul Dumnezeu adevărat, a menționat Preafericirea Sa.

Cele două înțelesuri majore ale pildei

Primul dintre înțelesuri menționat de Preafericirea Sa se referă la istoria mântuirii neamului omenesc prin lucrarea Domnului Hristos ca Fiu și slujitor al lui Dumnezeu care cheamă la mântuire mai întâi pe poporul evreu și apoi pe toate popoarele.

În al doilea rând, pilda se referă la viața fiecăruia dintre noi, mai precis la modul în care răspundem chemării lui Dumnezeu la mântuire sau refuzăm chemarea Lui sub diferite pretexte.

Pe baza acestor două înțelesuri, Părintele Patriarh Daniel a spus că Evanghelia care prezintă pilda celor poftiți la cină „este o chemare la Sfânta Euharistie”.

Suntem chemați astfel să ne curățim de păcate și să ne împărtășim mai des cu trupul și Sângele Domnului pentru a primi sănătate și mântuire, trezvie a sufletului și sfințirea a simțurilor, pace și bucurie cerească, a îndemnat Preafericirea Sa.

Totodată, Evanghelia de astăzi ne mai îndeamnă să fim milostivi și darnici precum este Stăpânul casei care invită la cină.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente