Despre Sf. Ioan Gură de Aur – Studii

În contextul consacrării anului 2015 ca An al misiunii parohiilor şi mănăstirilor astăzi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Editura BASILICA oferă publicului citi­tor un volum alcătuit din studii pe care Părintele Profesor Dr. Ioan G. Coman le-a închinat unuia dintre marii păstori de suflete ai Bisericii noastre — Sfântul Ioan Gură de Aur.

Prezentul volum, publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pune laolaltă 9 studii ale Părintelui Profesor Ioan G. Coman referitoare la Sfântul Ioan Gură de Aur şi un studiu al Părintelui Profesor Ion Bria, publicat în lucrarea Destinul Ortodoxiei (Bucureşti, 1989), la scurt timp după trecerea la Domnul a Părintelui Profesor Ioan G. Coman, studiu care zugrăveşte viaţa şi activitatea acestuia.

Studiile grupate în acest volum au fost culese din revistele biseri­ceşti (Glasul Bisericii, Ortodoxia, Studii Teologice, Mitropolia Olteniei) în care acestea au fost iniţial publicate. Intervenţiile asupra textului au fost minime, concretizându-se în ajustarea din punct de vedere sintac­tic şi gramatical a conţinutului, precum şi îndreptarea, pe alocuri, a exprimărilor arhaice.

Publicarea acestei lucrări în contextul sărbătoririi Anului comemo­rativ al Sfântului Ioan Gură de Aurreprezintă un omagiu adus celui care a fost un neîntrecut orator, dascăl şi părinte al întregii creştinătăţi, la fel de apreciaţi şi preţuit atât în trecut, cât şi astăzi, dar şi o formă de recu­noştinţă faţă de munca Părintelui Profesor Ioan G. Coman.

În Anul misiunii parohiilor şi mănăstirilor astăzi şi Anul comemora­tiv al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din epar­hii,apariţia unei astfel de lucrări este binevenită atât pentru credincioşi, cât şi pentru elevii seminarişti, studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţilor de Teologie, dar mai ales pentru slujitorii Sfintelor Altare, care pot găsi în paginile cărţii modelul prin excelenţă al Slujitorului, al Părintelui şi al învăţătorului iubitor de Dumnezeu şi de Sfânta Sa Biserică, pildă vie pentru eternitate, după cum se precizează în Nota Editorială.

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 mai 2024

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți cu mare evlavie în lumea ortodoxă, fiind considerați ocrotitorii creștinilor și ai Bisericii. Cu această ocazie, multe biserici din întreaga lume și-au sărbătorit hramul, una dintre ele fiind…