Delegație a Bisericii Ortodoxe Române la aniversarea a 1020 de ani de la creștinarea poporului rus

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o delegație a Bisericii Ortodoxe Române formată din Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, Preasfințitul Părinte Casian, Episcopul Dunării de Jos și Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar patriarhal, va participa la Kiev, în zilele de 26-28 iulie 2008, la festivitățile prilejuite de aniversarea a 1020 de ani de la creștinarea poporului rus, în timpul cneazului Vladimir al Kievului.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române va transmite participanților la această aniversare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, următorul mesaj:

Sanctitățile Voastre,

Înaltpreasfinția Voastră Vladimir,

Prea Iubiți Frați întru Arhierie,

Distinși Participanți,

Cu multă dragoste în Domnul nostru Iisus Hristos, suntem recunoscători Bunului Dumnezeu, ierarhilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Ucraina de a ne fi făcut părtași la bucuria prilejuită de momentele aniversare pe care le sărbătoriți în aceste zile.

Această sfântă și mare sărbătoare, împlinirea a 1020 de ani de la creștinarea poporului rus, în timpul cneazului Vladimir de Kiev, este încă o dovadă a faptului că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește pașii pe calea credinței, a dragostei și a unității Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca slujitori ai Bisericii Sale bimilenare. În acest spațiu al Răsăritului creștin sfințit și resfințit de sângele martirilor, Bisericile noastre sunt chemate să arate, pe lângă fidelitatea față de credința ortodoxă, și multă activitate pastoral misionară și socială pentru a răspunde noilor provocări ale lumii de astăzi, care pot constitui, în același timp, noi șanse de a întări misiunea comună a creștinilor într-o lume amenințată de secularizare și indiferentism religios, de individualism și slăbire a solidarității în societate.

În aceste momente sfinte, aflându-ne în comuniunea rugăciunii cu frații arhierei ai Bisericilor Ortodoxe surori, avem încredințarea că suntem împreună „prietenii Mirelui” Hristos (Marcu 2,19), Capul Bisericii și Arhiereul veșnic. Mărturia unității noastre se întemeiază și acum, ca din totdeauna, pe piatra dreptei credințe trăită de înaintașii noștri, dintre care mulți, cunoscuți sau necunoscuți de noi, au primit cununa sfințeniei. Între aceștia, la loc de cinste se află Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț (Velicicovski) și alții, sfinți odrăsliți de popoarele noastre, ctitori de cultură și spiritualitate ortodoxă. Ei ne-au lăsat o comoară nepieritoare, față de care avem datoria să o sporim și să o lăsăm moștenire de mare preț urmașilor noștri. Tot în duhul unității și dragostei creștine, personalități proeminente din trecutul Bisericilor noastre s-au întipărit în conștiința dreptcredincioșilor ca modele trainice de autentică împreună viețuire creștinească. Nu putem să nu-l pomenim, în acest context, pe Sf. Atanasie III Patelarie, Patriarh al Constantinopolului (ale cărui sfinte moaște se află la Galați, în România), care a desfășurat o remarcabilă activitate pastorală pe pământ românesc, găsind, în vremuri tulburi, adăpost și loc de odihnă pe pământul binecuvântat al Ucrainei și fiind, atât in timpul vieții, cât mai ales după mutarea sa la cele veșnice, o adevărată punte de legătură între popoare și Biserici de origine greacă, slavă și latină.

De aceea, participarea Noastră la aceste momente de adâncă trăire duhovnicească, prin delegația Bisericii Ortodoxe Române – compusă din Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscop al Târgoviștei, Preasfințitul Părinte Casian, Episcop al Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar patriarhal și Precucernicul Diacon Eugen Rogoti – este expresia vie a comuniunii noastre frățești în Hristos Domnul – Capul Bisericii.

La acest popas aniversar, rugăm pe Preasfânta Treime, întru Care a primit Botezul poporul din această țară, să ne ajute pe toți să păstrăm dreapta credință și să cultivăm comuniunea și cooperarea frățească dintre Bisericile și popoarele noastre.

Cu frățească îmbrățișare în Hristos Domnul și aleasă prețuire,

S S †DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente