Delegația Universității București la Atena

Începând din acest an universitar, la Atena, în cadrul City Unity College funcționează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o extensie a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul. La inițiativa conducerii Universității din București, în perioada 19 – 22 martie o delegație a Universității, din care au făcut parte și reprezentanții Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, a efectuat o deplasare la Atena – City Unity College. Ea a avut în vedere o mai bună colaborare între cele două instituții, greacă și română.

Din delegație au făcut parte, de la Universitatea din București: prof. univ. dr. Liviu Papadima, pro­rectorul Universității, Maria Prună, secretar general al Universității, Adrian Albu, director general economic, și Car­men Bătătorescu, șef serviciu Relații internaționale, iar de la Facultatea de Teologie Or­to­do­xă pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul facultății, și Ion Lazăr, secretarul șef al facultății. Această vizită a avut urmă­toa­rele obiective: verifica­rea în­de­plinirii criteriilor stabilite de Comisia ARACIS (biblioteca, sălile de curs, ponderea cadrelor didactice etc.), modul de des­fă­șu­rare a procesului de predare-evaluare a studenților (suport de curs, programă a­na­li­tică, teme pentru lucrările de seminar etc.), înmatricularea studenților în anul I de studiu (dosare, acte, dispoziția de înmatriculare, re­gistru matricol, cataloage etc.), evidența studenților la cursuri și seminarii (orarul cursurilor și seminariilor în care să figureze frecvența modulară a cadrelor didactice de la F.T.O.U.B., programul liturgic al studenților etc.).

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente