De ce Biserica Ortodoxă nu acceptă incinerarea ?

Acest text, extras din volumul Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace…, apărut în anul 2012 sub egida Editurii BASILICA a Patriarhiei Române , aduce binevenite lămuriri necesare tuturor celor care doresc să cunoască rațiunile pentru care Biserica Ortodoxă, cinstind în mod integral persoana umană, zidită după chipul lui Dumnezeu, nu poate încuviința incinerarea trupului omenesc. Înhumarea trupului celor răposați a constituit dintotdeauna o practică păzită nestrămutat de Biserică.

Dar pentru ca timpurile moderne au adus cu ele și abateri spirituale păgubitoare de la tradiția bimilenară a Bisericii, se cuvine ca ea să ofere răspunsuri temeinice și convingătoare cu privire la problemele existențiale care îi frământă în prezent pe credincioșii ei. Astfel, autorul acestor rânduri, Dl Jean-Claude Larchet, o binecunoscută autoritate în domeniul teologiei și bioeticii contemporane, pune înaintea celor preocupați de amintita problemă valoroase temeiuri biblice, dogmatice, istorice și bioetice, făcând apel la tradiția de două milenii a Bisericii, dar prezentând și pozițiile oficiale actuale ale mai multor Biserici Ortodoxe.

De fapt, autorul subliniază că dorința puternică a creștinilor ortodocși ca rudele și apropiații lor să aibă parte de slujba înmormântării și de cinstirea mormintelor este motivată covârșitor de credința în înviere, învierea trupurilor omenești la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos în slavă. Considerăm că publicarea acestor lămuriri va fi de un real folos duhovnicesc pentru toți cei care caută cu sinceritate să cunoască învățătura și tradiția Bisericii Ortodoxe. (Din nota editorială)

Comentarii Facebook


Știri recente