Dacă nu credem în Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că El nu există – Patriarhul Daniel

În omilia duminicală, Părintele Patriarh Daniel a tras un semnal de alarmă asupra faptului că mulţi dintre oameni „se comportă în lume, în creaţia lui Dumnezeu, ca şi când Dumnezeu nu ar exista; folosesc darurile Creatorului în totală uitare de El”.

„Dacă nu credem în Dumnezeu, Creatorul Universului, sau nu vrem să comunicăm cu El prin rugăciune, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu există”, a subliniat Preafericirea Sa în cuvântul rostit la paraclisul Sf. Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

Credinţa este un dar de la Dumnezeu

Făcând referire la textul evanghelic duminical, Patriarhul Daniel a semnalat faptul că virtutea credinţei este un dar de la Dumnezeu acordat tuturor oamenilor pentru că Dumnezeu doreşte ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat cătot omul este creat după chipul lui Dumnezeu”, fapt pentru care „el poartă în sine începutul legăturii sale cu Dumnezeu, legătură care trebuie cultivată pentru a deveni relaţie personală, liberă, conştientă şi afectivă”.

Însă, Preafericirea Sa a atenţionat că, din nefericire, „nu toţi oamenii cultivă acest dar al legăturii lor personale cu Dumnezeu, Făcătorul cerului, al pământului şi al omului”.

Rodul credinţei în Hristos este viaţa veşnică

Totodată, Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat că cei care „cred în Dumnezeu şi intră în legătură cu El prin rugăciune şi prin fapte bune, aceia primesc în arvună, încă din viaţa aceasta pământească, bucuria cerească negrăită şi preaslăvită a credinţei lucrătoare prin iubire”.

Pornind de la ultimul verset al evangheliei duminicale: „Iar acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în numele Lui”, Părintele Patriarh a subliniat faptul că „rodul credinţei în Hristos este viaţa veşnică”.

Prin urmare, când noi creştinii mărturisim credinţa în Iisus Hristos şi în Învierea Lui, noi arătăm că dorim să avem via­ţă veşnică. Credem în Iisus Hristos pentru că ne-am hotărât să căutăm viaţa veşnică.

Preafericirea Sa a sfătuit ca atunci când cineva ne întreabă: de ce crezi tu în Hristos? noi să răspundem: „Pentru că vreau să trăiesc veşnic”.

„Scopul credinţei nu este o binefacere trecătoare”, a afirmat Părintele Patriarh, „ci dobândirea vieţii veşnice prin unirea cu Dumnezeu. Credem în Iisus Hristos Cel Înviat, pentru că vrem să trăim veşnic în iubirea Lui, în lumina şi bucuria Preasfintei Treimi”.

Urmăreşte-ne pe Instagram pentru mai multe citate şi imagini inspiraţionale. Foto Credit: Basilica.ro

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a semnalat importanţa rugăciunii în legătura noastră cu Dumnezeu:

„Când se intensifică legătura omului cu Hristos Domnul prin cre­dinţă, rugăciune şi fapte bune, prezenţa lui Hristos în viaţa sa îi aduce multă bucurie negrăită şi preaslăvită”.

În ceea ce priveşte recompensa, răsplata sau rodul credinţei vii, Patriarhul Daniel a explicat că aceasta este mântuirea sufletului, adică unirea omului cu Dumnezeu.

„Domnul meu şi Dumnezeul meu”

De asemenea, în cuvântul său, Patriarhul Daniel a făcut referire la Apostolul Toma, care, deşi la început s-a îndoit de Învierea lui Hris­tos, după ce L-a întâlnit personal, „îndoiala lui a fost biruită sau vindecată, iar el a devenit un mărturisitor puternic al Învierii lui Hristos şi al dumnezeirii Sale”.

„Toma a atins cu mâna trupul văzut al Lui Iisus cel Înviat şi L-a mărturisit pe Dumnezeu Cel nevăzut prezent în trupul Său omenesc înviat; a atins cu mâna trupul limitat şi a mărturisit pe Dumnezeu Cel nelimitat; a atins trupul lui Hristos zămislit de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi a mărturisit pe Dumnezeu Creatorul Cel ne­creat. A atins coasta omului Iisus Cel Răstignit şi a mărturi­sit pe Dumnezeu-Omul, Care a bi­ruit moartea şi a dăruit omenirii viaţă veşnică”, a spus Patriarhul Daniel.

Foto credit: Arhivă basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente