Cuvântul Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, adresat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul primirii Sale în Sala Tronului, 27 mai 2009

Preafericirea Voastră,

Preafericite DANIEL,

Arhiepiscop al Bucureștilor,

Mitropolit al Munteniei și Dobrogei,

Patriarh al României și

Locțiitor al Tronului Cezareii Capadociei,

Preaiubit și mult dorit frate în Domnul și împreună liturghisitor,

Hristos a înviat!

Cu multă dragoste curată și deosebită emoție adresăm preacinstitei și preadoritei Voastre Preafericiri și însoțitorilor Preafericirii Voastre urarea de bun venit în Reședința Preasfintei Marii Biserici a lui Hristos, din Constantinopol, Maica noastră duhovnicească, a tuturor!

Ce bine este că ați venit la noi, Preafericirea Voastră! „Cât de minunați, sunt pașii”! (Rom. 10, 15) Preafericirii Voastre, aflată acum în vizită oficială la Patriarhia Ecumenică întru pacea lui Hristos, pentru prima dată din ziua în care – cu toată vrednicia – ați fost ales, în ceas de bun augur și întru bună nădejde, „cel dintâi” în mijlocul multor frați aleși, ca Patriarh al Preasfintei Biserici Autocefale Române soră, după adormirea în Domnul a vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, predecesorul Preafericirii Voastre și iubitul nostru frate și prieten.

Preafericite, avem șansa și mulțumirea de a Vă cunoaște personal, de mulți ani, și de a colabora admirabil cu Preafericirea Voastră, în repetate rânduri, în cadrul diferitelor acțiuni cu caracter bisericesc, interortodox și ecumenic. În onorabila persoană a Preafericirii Voastre am cunoscut pe strălucitul teolog dogmatic, pe lucrătorul neostenit al Evangheliei, pe bunul păstor al Bisericii, pe ierarhul cu sfântă cuviință și împodobit cu toate virtuțile pe care le învățăm din Sfintele Evanghelii, pe distinsa personalitate bisericească cu orizont larg și concepții sănătoase, pe fratele cu sentimente sincere, deschis și curat la inimă! De aceea ați câștigat devreme nu numai dragostea noastră neîntreruptă și ferventă, dar și profunda noastră apreciere! Numele Preafericirii Voastre este foarte respectat în acest loc de martiriu, iar vestea venirii Preafericirii Voastre la noi a înălțat inimile tuturor celor care duc aici crucea Bisericii, așa cum Simon din Cirine a ridicat Crucea lui Hristos, pe drumul Golgotei, la rugăciune fierbinte de preamărire a Numelui lui Dumnezeu, și care acum au bucuria de a Vă întâmpina.

Această vizită irenică are loc în zile sfinte și, totodată, foarte dificile pentru omenire. Astăzi se sfârșește cel mai mare praznic al Bisericii, Praznicul Paștilor. Pentru ultima dată în anul acesta ne spunem „Hristos a înviat!”, și ne pregătim să sărbătorim marele praznic împărătesc al Dumnezeieștii Înălțări, când firea omenească, în persoana divino-umană a Domnului nostru Iisus Hristos, stă, plină de strălucire, alături de Dumnezeu Tatăl și se preaslăvește de-a dreapta Tronului Slavei, după ce s-a făcut zidire nouă, după ce s-a curățit și s-a sfințit prin Întruparea Cuvântului, prin Crucea, moartea de viață începătoare și Învierea Lui. Dar întreaga omenire contemporană, Preafericirea Voastră, se confruntă cu distrugerea progresivă a naturii și a mediului înconjurător, precum și cu criza economică, izbucnită de câteva luni, care – așa cum ați descris-o admirabil în strălucita pastorală patriarhală de Paști – este în primul rând, în fundamentele ei, o criză de natură spirituală și morală, o criză de credință și moravuri. Lumea se află în stare de confuzie, dezorientare și mult zbucium, de la o latură la cealaltă latură a pământului. Pe de altă parte, și lumea creștină, cu multiplele ei diviziuni și disensiuni, și cu secularizarea progresivă, se găsește într-o stare de confuzie și dezorientare asemănătoare. De aceea, de multe ori și în multe privințe, nu reușește să ofere omului secolului al XXI-lea, atât de chinuit, consolare, să-l susțină și să-l ajute eficient, să-l lumineze și să-l călăuzească spre limanul duhovnicesc lin și neînviforat. Toate acestea subliniază tocmai responsabilitatea Ortodoxiei, responsabilitatea noastră, a celor care, cu harul și din mila lui Dumnezeu, păstrăm adevărul Evangheliei, adică adevărul vieții, nealterat, nevătămat și integral. În aceste zile grele, în care se prăbușesc idolii economiei ideologiei, „deșarta înșelăciune” (Col. 2, 8) a filosofiei și idolii celor „care pare că sunt mai de seamă – oricine ar fi fost ei cândva -” (Gal. 2, 6), ochii tuturor semenilor noștri osteniți și împovărați, ochii tuturor celor flămânzi și însetați de Adevăr și Dreptate sunt ațintiți la mâinile noastre „precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânii sale” (Ps. 122, 2), așa cum zice Psalmistul. Pentru aceasta noi credem cu fermitate că trebuie să facem pași atenți, dar totodată repezi și hotărâți în direcția pregătirii Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei. După ce va reglementa, după vrerea lui Dumnezeu, toate problemele noastre intrabisericești urgente, rămase încă nerezolvate (adică după ce „va face ordine în propria casă”, acolo unde este nevoie), acesta va da mărturie unitară și credibilă înaintea celor dinlăuntrul Bisericii și înaintea celor din afara ei, conform hotărârilor ultimei Sinaxe binecuvântate a cinstiților Întâistătători și reprezentanți ai Preasfintelor Biserici Ortodoxe, desfășurată aici, în luna octombrie a anului trecut. La această Sinaxă am trăit bucuria de a avea în mijlocul nostru și pe Înaltpreasfințitul Laurențiu al Transilvaniei, reprezentantul Preafericirii Voastre și iubitul nostru frate.

Suntem încredințați că în această luptă atât de sfântă, pusă înaintea Bisericii, noi toți vom fi uniți în cuget, „având aceeași iubire, aceleași simțăminte și aceeași cugetare” (Filipeni 2, 2). Suntem și mai încredințați că preacinstita Voastră Preafericire, „cu o inimă” cu noi se va afla în prima linie a îndeplinirii datoriei comune, dând expresie cugetului și trăirii binecredinciosului popor român și a ierarhiei sale de Dumnezeu învrednicite.

Preafericirea Voastră, frate sfânt și Preafericit,

Vom trăi bucuria și veselia duhovnicească de a Vă avea alături de noi câteva zile, în cursul cărora ni se va oferi prilejul nu numai de a ne deschide sufletele și inimile unii înaintea celorlalți, în plinătatea și îndestularea dragostei și încrederii reciproce, dar, și de a spori frățește întru Duhul Sfânt, de a ne ruga și a liturghisi împreună, atât aici, în preacinstita și istorica biserică patriarhală a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cât și în Capadocia. De altfel, Capadocia nu Vă este deloc străină, din moment ce purtați, onorific, titlul de „Locum tenens” al Tronului din această regiune. Împreună-liturghisirea și împărtășirea din același Sfânt Potir vor exprima liturgic și în chip lămurit, în maniera cea mai oficială, unitatea noastră de credință, dragostea întru Hristos și împărtășirea Sfântului Duh, Care, așa cum spune fericitul Pavel, ne unește pentru a fi „mădulare unii altora” (Rom. 12, 5). Vă rugăm atât pe Preafericirea Voastră, cât și pe arhiereii și pe ceilalți membri ai cinstitei delegații a Preafericirii Voastre, „să Vă simțiți ca acasă” și să Vă bucurați de confortul pe care doar casa proprie Vi-l poate oferi. De altfel, și din punct de vedere istoric, această sfântă casă mucenicească, această Reședință patriarhală, este casa părintelui Preafericirii Voastre încă din zilele în care Preasfânta Biserică Ortodoxă soră din patria Preafericirii Voastre, în care s-au născut atâția sfinți, cinstită astăzi cu vrednicia autocefaliei și patriarhiei, se afla oarecând sub omoforul Patriarhiei Ecumenice, ca eparhie a acestui Scaun Apostolic, ca și cu celelalte Biserici din Balcani, Europa Centrală, Ucraina și Rusia.

Deci, bine ați venit, Preafericite, în casa Preafericirii Voastre! Mulți și sfinți să Vă fie anii, nu numai spre binele Bisericii și poporului român, dar și spre binele întregii Biserici! Și, în viitor, să ne dăruiți bucuria de a ne face aici multe vizite sfinte! Bine ați venit Preasfințiile și Preacucerniciile Voastre, iubiți frați în Domnul! Binecuvântat este Dumnezeu, Care V-a adus lângă noi, luminători strălucitori, încununați cu dumnezeiască lumină și martori adevărați ai Învierii Fiului Său!

Hristos a înviat!

†BARTOLOMEU,

PATRIARHUL ECUMENIC AL CONSTANTINOPOLULUI

Trad. Sectorul Relații Bisericești și Interreligioase

Comentarii Facebook


Știri recente