Cuvântul Patriarhului Daniel: De ce va fi înfricoșătoare Judecata finală

Patriarhul României a precizat duminică motivele pentru care Judecata de Apoi va fi înfricoșătoare: contextul cosmic, solemnitatea evenimentului și conținutul ei surprinzător.

„Judecata finală va avea loc după ce sistemul nostru solar va intra în colaps. Soarele se va stinge, luna nu-și va mai da lumina ei – pentru că depinde de soare, stelele din cer vor cădea, iar puterile cerului se vor zgudui”, a detaliat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel citând din Evanghelia după Matei (cap. 24).

„Al doilea motiv al acestui aspect înfricoșător al Judecății universale este solemnitatea evenimentului. Dreptul Judecător – Iisus Hristos, Împăratul veacurilor, Cel prin care în care și pentru care a fost creată lumea, va apărea cu slavă și cu putere multă însoțit de sfinții îngeri și vor fi adunate în fața Lui toate popoarele, toate etniile și toate generațiile. Și toată lumea va fi judecată în același timp”.

„Înfricoșătoare va fi Judecata universală și pentru conținutul ei surprinzător, neașteptat. Pentru că Dreptul Judecător se identifică pe Sine cu toți săracii, flămânzii, bolnavii, întemnițații, cu toți oamenii care au suferit de-a lungul veacurilor și față de care unii au arătat milă, milostivire și ajutorare iar alții au fost nepăsători”.

„Această identificare a Împăratului slavei cu cei mai umiliți dintre oameni este conținutul surprinzător al Judecății universale”, a spus Preafericirea Sa în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe din Reședința Patriarhală.

Hristos, Dreptul Judecător

Părintele Patriarh a vorbit apoi despre modul în care va fi oferită sentința Dreptului Judecător.

„Dumnezeu cel smerit, care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor s-a făcut om, a luat chip de rob, deși El este Împăratul veacurilor, Creatorul universului împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, respectă libertatea omului și îi permite acestuia să-l primească sau să-l respingă, s-a lăsat batjocorit, umilit și răstignit pe cruce. Însă, la sfârșitul veacurilor, Hristos Domnul cel smerit își arată propria Sa libertate, aceea de a evalua libertatea fiecărui om potrivit criteriului iubirii milostive sau darnice”.

„El este Dreptul Judecător care pronunță asupra calității spirituale a fiecărui om sentința ultimă și împarte oamenii în milostivi și nemilostivi, în cei care au fost umani – cum zice Sf. Ioan Gură de Aur – cu semenii lor și cei care au fost neomenoși”.

Nu este suficient să nu faci rău

Mântuitorul nu judecă doar faptele rele. Este o judecată a lipsei binelui pe care puteam să-l săvârșim și nu l-am făcut, fie din lenevire, fie din delăsare și mai ales din lipsă de iubire smerită și milostivă, a continuat Patriarhul României.

„Ca atare, în Împărăția cerurilor a lui Dumnezeu cel smerit și milostiv nu pot intra decât cei care au fost smeriți prin pocăință și milostivi prin fapte bune”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a precizat că Evanghelia privind Înfricoșătoarea Judecată este deosebit de importantă pentru a înțelege lucrarea filantropică a Bisericii.

„De la această Evanghelie a învățat Biserica de-a lungul veacurilor să ajute pe cei săraci, pe cei flămânzi, însetați, să organizeze cantine pentru săraci, cămine pentru bătrâni, case pentru îngrijirea bolnavilor”.

„Toată opera filantropică sau de caritate a Bisericii din Răsărit și Apus a avut la bază în mod deosebit, nu exclusiv, această evanghelie a Înfricoșătoarei Judecăți”.

„Deci, Evanghelia de astăzi ne spune că nu este suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci mult bine multor oameni ca să te mântuiești”, a concluzionat Patriarhul Daniel.

Părintele Patriarh a spus la final că în postul care urmează trebuie ca, pe lângă rugăciune smerită, pocăință sinceră și post, trebuie să arătăm și milostenie, după posibilități.


La ora actuală, Biserica Ortodoxă este cel mai mare filantrop din punct de vedere al contribuţiei în domeniul social. Numai în 2022 suma investită de Biserica Ortodoxă Română în activităţi social-filantropice s-a ridicat la aproximativ 69 milioane euro.


Citește, pe aceeași temă Patriarhul Daniel: Oamenii vor fi judecați pentru neomenie

Foto credit: Basilica.ro / Arhivă

Comentarii Facebook


Știri recente