Cuvânt către pelerini: Întâlnirea cu sfinţii ne aduce bucurie şi binecuvântare în suflet

Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a adresat un cuvânt de binecuvântare pelerinilor prezenţi la Iaşi, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a asemănat viața duhovnicească cu o călătorie continuă pentru dobândirea sfințeniei, ca dar al lui Dumnezeu Cel Unul Sfânt pentru cei ce-L caută pe El. Totodată, Părintele Patriarh a indicat drept călăuzitorii ai noștri în această călătorie pe Sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos Domnul, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.

În continuare redăm mesajul integral:

Viața duhovnicească poate fi asemănată cu o călătorie continuă pentru dobândirea sfințeniei, ca dar al lui Dumnezeu cel Unul Sfânt, pentru cei ce-L caută pe El. Călăuzitorii noștri în această călătorie sunt sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, care s-a nevoit ca pustnic în insula Cipru, la sfârșitul secolului 12 şi începutul secolului 13, întruchipează un model autentic de viețuire monahală, de cultivare a comuniunii cu Dumnezeu și cu Biserica lui Hristos.

Prezenţa la Iaşi, în aceste zile de sărbătoare, a moaștelor sale, alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, constituie o mare binecuvântare pentru toţi cei prezenți la hramul Catedralei Mitropolitane: ierarhi, cler, monahi şi monahii, credincioși pelerini din România şi din alte ţări, întrucât pelerinajul la moaştele sfinților este un prilej înălțător de sporire a comuniunii şi bucuriei creștine, în duhul dragostei frățești şi al creșterii duhovnicești în evlavie şi sfințenie.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, prin viața şi scrierile sale, ne învață să fim următori ai lui Dumnezeu ca nişte fii iubiţi, pentru că prima responsabilitate a creștinilor este aceea de a urma duhovnicește pilda sfinților nevoitori şi rugători, care s-au jertfit și au împlinit în mod deplin slujirea lui Dumnezeu în cuget curat, pentru ca în viața lor să strălucească lumina lui Hristos, iar ei să fie, cu adevărat, „lumina lumii” (Ioan 5, 14).

De aceea, în aceste zile de binecuvântare şi de bucurie, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinţii Lui, vă adresăm binecuvântări şi felicitări, iubiţi credincioși pelerini, şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi mântuire, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, cu spor de ani mulți şi binecuvântați, pentru a spori în credință şi în iubire frățească, în sfințenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților şi spre dobândirea mântuirii.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul și Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, să vă lumineze, să vă întărească și să vă dăruiască sănătate deplină, ca să puteți urma pilda sfinților și să simțiți pacea, lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Comentarii Facebook


Știri recente