Cum să trăim viaţa pământească – Patriarhul Daniel

Părintele Patriarh Daniel a evidenţiat în omilia rostită duminică la Paraclisul istoric al reşedinţei Patriarhale că timpul vieţii pământeşti este dăruit oamenilor spre a se pregăti pentru viaţa cerească.

El a afirmat că „viaţa aceasta trecătoare trebuie folosită ca loc şi timp pentru pregătirea intrării în Împărăţia Cerurilor” în deplină consonanţă cu îndemnul hristic de a avea ca ţintă Împărăţia lui Dumnezeu.

„Împărăţia Cerurilor este ţinta spre care Hristos îndeamnă lumea să meargă (…). El spune: Împărăţia Cerurilor s-a apropiat pentru că Împăratul Cerurilor S-a făcut om, adică a devenit tocmai ce iubea; din iubire pentru oameni şi mântuirea lor S-a făcut om ca pe oamenii muritori Să-i înalţe în bucuria vieţii veşnice din Împărăţia Cerurilor”.

Să devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos

În contextul pericopei evanghelice din duminica a şaptea după Rusalii când Hristos a vindecat doi orbi şi un mut, adică a însoţit cuvântul cu fapta, Patriarhul României a explicat cum să valorificăm viaţa pământească pentru a dobândi Cerul.

Trebuie să ne raportăm în fiecare clipă a vieţii noastre ca la o şansă de rodire a darurilor primite de la El în fapte bune.

„Nu este suficient să vorbim despre iubirea milostivă dacă nu devenim şi noi mâinile iubirii milostive a lui Hristos. Pe lângă cuvânt trebuie şi fapta milostivirii”, a spus Preafericirea Sa.

„Aşa înţelegem mai bine ce înseamnă Biserica, trupul tainic al lui Hristos. Când noi avem gândirea lui Hristos, simţirea lui Hristos, o iubire milostivă în suflet atunci mâinile noastre devin ajutătoare, mâini milostive, devin mâinile milostive ale lui Hristos”.

Părintele Patriarh a precizat că exemplul unei astfel de comportament îl găsim la Hristos.

„Propovăduia Evanghelia Împărăţiei, iar predica Lui era însoţită de fapte de milostivire, de hrănirea celor săraci – cum a făcut atunci când a înmulţit cele cinci pâini şi doi peşti, de vindecare a orbilor, de vindecarea celor posedaţi de demoni, de vindecarea celor paralizaţi, a celor care sunt suferinzi de orice boală”.

Biserica a urmat modelul lui Hristos

Un alt aspect evidenţiat de Preafericirea Sa a făcut referire la faptul că Biserica a urmat acest model pe care Hristos Domnul l-a prezentat, adică îmbinarea predicii şi a faptei.

„Din evanghelia iubirii milostive a lui Hristos s-a născut toată lucrarea filantropică a Bisericii”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Aşa s-au înfiinţat cantine pentru săraci, case pentru orfani, pentru bătrâni, bolniţe sau cabinete medicale, dispensare pentru bolnavi sau mai târziu farmacii şi spitale. Toate acestea fac parte din binevestirea Împărăţiei”.

În deplină legătură cu modelul prezentat de Hristos de a uni fapta cu propovăduirea, în Biserica Ortodoxă Română funcţionează peste 800 de aşezăminte sociale şi filantropice.

Dintre acestea menţionăm 146 cantine sociale, 43 instituții care oferă servicii medicale și farmacii, 104 centre de zi pentru copii, 20 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale pentru vârstnici etc.

Biserica Ortodoxă Română a urmărit cu fidelitate responsabilitatea sa majoră privind viața spirituală, dar nu a ignorat misiunea social-filantropică.

Numai în anul 2018, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților,  la nivelul Patriarhiei Române, a fost cheltuită suma de 114.142.717,61 lei.

În această sumă nu intră cheltuielile privind o mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente