„Credinţă şi artă muzicală în Balcani”. Mesajul Patriarhului României la Conferința Internațională de Muzicologie

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la a VIII-a Conferinţă Internaţională de Muzicologie, Bucureşti, 2-6 septembrie 2019:


Credinţă şi artă muzicală în Balcani

A VIII-a Conferinţă Internaţională de Muzicologie, cu tema Osmoze muzicale şi culturale în Balcani, organizată în perioada 2–6 septembrie 2019, de către Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în colaborare cu Societatea Internaţională de Muzicologie, constituie un bun prilej pentru întâlnirea muzicologilor şi a etnomuzicologilor români şi străini, a cercetătorilor şi a studenţilor doctoranzi, preocupaţi de muzicile din Balcani şi interacţiunile lor cu tradiţiile sonore ale Europei apusene şi ale spaţiului mediteranean.

Acest prestigios eveniment academic se desfăşoară în contextul Anului omagial al satului românesc, proclamat astfel de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu scopul de a valorifica moştenirea istorică, culturală şi spirituală a satului românesc autentic, ca omagiu adus contribuţiei sale majore la devenirea multiseculară a poporului român.

În acest sens, evidenţiem frumuseţea şi diversitatea creaţiilor muzicale, specifice satului românesc, care reprezintă perpetuarea unei sensibilităţi a comunităţii rurale, păstrătoare a credinţei creştine şi a tradiţiei româneşti.

Aceste creaţii muzicale ale ţăranului român păstrează esenţialul, unind smerenia şi delicateţea sufletului cu dorinţa de frumuseţe veşnică, netrecătoare.

Direcţiile tematice ale celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale de Muzicologie – Arta muzicală în Balcani, Estul întâlneşte Vestul, Muzica şi politicile, Cântul bizantin şi post-bizantin, Etnomuzicologie – sintetizează aspecte diverse ale culturilor muzicale religioase şi laice din Balcani, pe o perioadă extinsă, începând cu epoca bizantină şi până în zilele noastre.

În acest spaţiu geografic, au existat permanent schimburi şi interferenţe culturale şi muzicale, acest fapt contribuind la o mai mare apropiere şi la o mai bună cunoaştere între popoarele din Pensinsula Balcanică.

Un rol major în crearea şi susţinerea culturii muzicale în spaţiul cultural balcanic l-a avut şi îl are Biserica Ortodoxă Română. În acest sens, Biserica noastră acordă o atenţie deosebită pregătirii muzicale a slujitorilor Sfintelor Altare şi a cântăreţilor bisericeşti, în instituţiile teologice preuniversitare şi universitare din ţară.

Totodată, prin organizarea diferitelor evenimente culturale, la nivel local sau naţional – aşa cum este Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul!, desfăşurat în anul 2018, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Biserica Ortodoxă Română susţine interpretarea autentică a muzicii bisericeşti şi contribuie la îmbogăţirea repertoriului liturgic şi muzical românesc, stimulând creativitatea compozitorilor de muzică.

Apreciem tematica acestei Conferinţe Internaţionale de Muzicologie şi ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toţi participanţii la lucrările acestei întruniri şi să le dăruiască bucuria de a cultiva şi promova valorile universale ale muzicii.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: 10tv.md

Comentarii Facebook


Știri recente