Credință pentru fapte bune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2010

Volumul de față, publicat recent la editura Basilica (septembrie 2011), este semnat de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și reunește în ordine cronologică mesajele, cuvântările, pastoralele patriarhale, precum și prefețele la numeroase lucrări teologice din perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și sfârșitul lunii decembrie 2010. Din această perspectivă, lucrarea reușește să surprindă riguros și punctual viața bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române în momentele ei cele mai semnificative derulate în perioada menționată mai sus, de la marile sărbători cărora li s-au consacrat Pastorale, la simpozioane teologice, întâlniri cu delegații bisericești, dar și cu oameni de stat, evenimente aniversare, condoleanțe, până la dezbateri pe tema deontologiei audiovizualului în general, și a celui ecclesial în special.

O asemenea fericită reunire de texte concentrate, cum ar fi cuvântările susținute cu diverse prilejuri și prefețele ocazionate de aparițiile editoriale la editurile Patriarhiei Române, reprezintă, într-o formă inedită, o originală sinteză a gândirii teologice și sociale a Întâistătătorului Bisericii noastre.

De aceea, considerăm că volumul semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este deosebit de util ostenitorilor din mass-media bisericească, dar și tuturor clericilor și credincioșilor din țară și din diaspora, pentru o mai deplină înțelegere a dinamismului și însemnătății vieții noastre bisericești, precum și a rolului deosebit de important pe care Biserica Ortodoxă îl joacă în societatea românească contemporană.

Comentarii Facebook


Știri recente