Credinţa e o asceză a raţiunii | 8 cuvinte duhovniceşti ale părintelui Arsenie Boca

  1. Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii noastre.

  2. Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile lui Antihrist.

  3. Toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.

  4. Credinţa e o asceză a raţiunii.

  5. Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.

  6. Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare.

  7. Iubeşte smerenia, că prin ea Dumnezeu îţi va acoperi păcatele. Smerenia este sarea virtuţilor.

  8. În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă.

Foto credit: Fototeca Ortodoxiei Româneşti

Comentarii Facebook


Știri recente