Corala preoților Arhiepiscopiei Aradului la Parohia Ineu

În preajma Praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, în seara zilei de 20 decembrie, credincioșii din Ineu au avut parte de momente de bucurie și înălțare sufletească la biserica parohială cu hramul „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, prin participarea la un concert extraordinar de colinde susținut de Corala preoților din Arhiepiscopia Aradului, care a luat ființă cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu și se află în cel de al patrulea an de activitate muzicală.

„După slujbă, programul a debutat cu un buchet de colinde susținut de către Corul de tineret „Anghelos” al Parohoiei Ineu, dirijat de doamna preoteasă Ardelean Lăcrămioara. Dintre colindele interpretate amintim următoarele: Pace pe pământ, Colind ceresc, Legănelul lui Iisus, ‘Nalt e cerul, Mărire-ntru cele-nalte și Somnul lui Iisus. Salba de colinde s-a încheiat cu binecunoscuta „O ce veste minunată!” interpretată de către toți cei prezenți din biserică. Momentul culminant și așteptat de către toți l-a constituit concertul de colinde al Coralei preoților din Arhiepiscopia Aradului, condusă cu multă măiestrie și virtuozitate de Arhid. prof. Tiberiu Ardelean. Corala a interpretat un număr de 15 colinde între care amintim: Gazde mari, Praznic luminos, Nouă azi ne-a răsărit, O, ce veste minunată!, Nunta din Cana Galileii, În ieslea din Betleem, În seara de Moș Ajun, La Vifleem colo-n jos, Pogorât-a Domnul Sfânt, Sus în casa lui Crăciun și Plugușorul. Piesele alese s-au numărat printre cele mai cunoscute în rândul credincioșilor, reușind să capteze interesul și atenția acestora, transpunându-i întro atmosferă sfântă asemănătoare celei de la ieslea din Betleemul Iudeii, unde S-a născut Pruncul Iisus din Fecioara Maria (cf. Lc. 2,7). Colinda, ca străvechi cânt religios, poartă în sine mesajul mântuirii oamenilor, al iubirii lui Dumnezeu pentru lume și cuprinde în sine o întreagă teologie. Prin venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu s-a zdrobit capul șarpelui (Fac. 3,15), s-au deshis din nou ușile raiului iar omul a fost reașezat pe drumul care duce spre viața cea veșnică”, după cum ne-a transmis Pr. Ardelean Cristian Flavius.

Prezentarea colindelor a fost făcută de către părintele Nica Moise, protopop al Ineului, care a spus: „Colindul este o neprețuită zestre spirituală pe care o moștenim din moși-strămoși. Este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu, dar este și bun pentru că aduce bine în lume și între oameni. Acesta păstrează, sub forma poeziei populare, florile alese ale simțămintelor noastre de a fi mai buni, mai iertători și mai apropiați unii de alții”.

După încheierea grupajului de colinde, părintele consilier cultural Iustin Popovici de la Arhiepiscopia Aradului a luat cuvântul și a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei tuturor membrilor Coralei preoțești și credincioșilor ortodocși din Ineu cu ocazia mărețului praznic al Nașterii Domnului. A subliniat, de asemenea, faptul că prin râvna și osteneala preoților Coralei s-a reușit transmiterea prin cântare a mesajului evanghelic specific perioadei Crăciunului.

În continuare, părintele paroh Ardelean Cristian a arătat că acest eveniment a fost unic și special în viața comunității ineuane prin prezența numărului mare de preoți ai Coralei arădene, prin interpretarea maiestuoasă a colidelor tradiționale dar și pentru faptul că în acest an s-au împlinit 145 de ani de la construirea bisericii parohiale. Ca vechi centru episcopal (până în anul 1706), Ineul (Ienopole) și-a păstrat de-a lungul timpului tradițiile și obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului iar colinda a ocupat dintotdeauna un loc aparte în spiritualitatea și trăirea religioasă a locuitorilor de pe malul Crișului Alb.

La final, acesta a transmis mulțumirile cuvenite și urările îndătinate de mărețul Praznic al Nașterii lui Hristos către Întâistătătorul Eparhiei Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, consilierilor eparhiali, părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean, membrilor Coralei preoțești, tuturor celor care au participat la organizarea evenimentului, precum și credincioșilor din Parohia Ineu.

Comentarii Facebook


Știri recente