Copiii – daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi societate

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului (1 iunie 2018) și al Duminicii Părinților și Copiilor (3 iunie 2018):


Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și înțelegerea profundă a vocației sale spirituale sunt priorități ale lucrării misionare a Bisericii în societate. În acest sens, în anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca prima duminică după ziua de 1 iunie să fie dedicată Părinţilor şi Copiilor.

Familia este cununa creaţiei şi locul sau mediul în care omul-copil începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.

Astăzi, slăbind legătura iubirii dintre om şi Dumnezeu din cauza secularizării, familia se află într-o profundă criză spirituală. În acest context, este necesară tot mai mult o educație creștină prin care iubirea generoasă și responsabilitatea în familie să fie puse în valoare.

Niciodată familia nu poate fi redusă la aspectele ei pământești: biologic, juridic, psihologic, sociologic sau cultural, deoarece ea le cuprinde pe acestea și le transcende prin comuniunea de credinţă şi de iubire sfântă din viaţa ei şi prin vocația ei de a reprezenta în lume conlucrarea dintre om și Dumnezeu pentru dobândirea vieții veșnice.

Copiii născuți în familie și botezați în Biserică, în numele Preasfintei Treimi, pot deveni cetățeni ai Împărăției cereşti veșnice, dacă în viața lor pământească au cultivat darurile duhovniceşti primite la Sfântul Botez, după cum ne arată familiile care au dat Bisericii mai mulţi sfinţi, înscrişi de ea în calendar.

Pentru a contribui mai mult la creșterea spirituală a familiei creștine, Patriarhia Română acordă o atenţie deosebită educației religioase a copiilor și a tinerilor, oferind acestora posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de participare activă la viaţa şi activitatea comunităților parohiale.

Prin intermediul programelor educaționale, culturale şi artistice, copiii și tinerii au şansa de a se cunoaşte mai bine și de a conștientiza care sunt valorile permanente ale credinţei creştine şi ale spiritualităţii româneşti.

În prezent, constatăm în familie, la ora de Religie din școală, în parohie, în pelerinaj la mănăstiri, în școlile de teologie, în centrele educaționale şi culturale ale Bisericii, că toţi copiii şi tinerii se bucură mult când sunt iubiți de Dumnezeu şi de oameni, fiind încurajați, la rândul lor, să iubească pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii lor prin fapte ale iubirii milostive. Iar când tinerii creştini ortodocși poartă în sufletele lor iubirea, pacea şi bucuria, dăruite lor de Hristos, ei devin mărturisitori ai iubirii Lui şi misionari în relație cu alți tineri, ajutând mai ales pe cei aflați în dificultate.

Anul 2018, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, este un bun prilej de a spori cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală în formarea și educarea copiilor, oferindu-le copiilor şi tinerilor posibilitatea cultivării valorilor spirituale permanente inspirate de credinţa şi tradiţia vie a poporului român.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului și a Duminicii Părinților și Copiilor, îi îndemnăm pe toţi părinţii să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să nu-şi piardă sănătatea şi darurile native, ci să cultive libertatea de a face binele şi de a oferi bucurie celor din jurul lor.

Pe copii îi îndemnăm să iubească mai mult pe părinţii lor şi să se roage pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viaţa şi îi ajută să crească şi să se formeze ca persoane înțelepte, binevoitoare şi iubitoare, create după chipul lui Dumnezeu Cel bun şi sfânt (cf. Facere 1, 26-27).

În această zi, în mod deosebit, ne rugăm lui Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit” (Iacov 1, 17), să dăruiască părinţilor şi copiilor români, din țară și din străinătate, pace, sănătate şi mult ajutor în viaţă, spre bucuria familiei, a Bisericii şi a poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente

PS Ignatie: De ce trăim stări de anxietate?

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La predică, ierarhul explicat pasajul evanghelic Despre grijile vieții, accentuând modul simplu în care omul ar trebui se raporteze la…