Conferinţa semestrială a Protopopiatului Piemonte I – Valle d’Aosta

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Siluan, Episcopul Ortodox Român Italiei, joi, 12 februarie, în Parohia „Sfânta Cruce” – Torino 2, a avut loc Adunarea semestrială a Protopopiatului Piemonte I – Valle d’Aosta, Centru-Nord, după cum ne-a transmis Pr. Mihai Mogoşescu. Şedinţa, organizată în cadrulAnului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Prea Cucernicul Părinte Protopop Lucian Roşu împreună cu Pr. Marius Floricu, Pr. Vasile Timiş şi Pr. Iustin Androne.

După salutul iniţial adresat de Părintele Lucian Roşu, Prea Cucernicul Părinte Gheorghe Vasilescu, Protopop Onorific al Protopopiatului Piemonte I – Valle d’Aosta, Centru-Nord, a evidenţiat importanţa slujirii Sfintei Liturghii înainte de lucrările Adunării protopopiale, precum şi a organizării acestor întâlniri. De asemenea, Părintele Gheorghe Vasilescu l-a evocat pe Sfântul Ioan Gură de Aur ca fiind un adevărat model de preot şi misionar.

În prima parte a lucrărilor Adunării a avut loc şi Conferinţa semestrială cu tema: „Sfântul Ioan Gură de Aur între misiune şi filantropie – perspectivă istorică”, susţinută de către părintele Iustin Androne, preot slujitor al Parohiei „Sfânta Cruce” – Torino 2. În expunerea sa, părintele Iustin a evidenţiat contextul istoric, politic şi religios al perioadei în care s-a născut şi a trăit Sfântul Ioan Gură de Aur, o perioadă de mari vicisitudini, care nu l-a împiedicat să-şi desfăşoare activitatea bogată şi misiunea la care a fost chemat.

În finalul conferinţei, Părintele Lucian Roşu a mulţumit părintelui Iustin Androne pentru frumoasa şi detaliata sa expunere.

În partea a doua a şedinţei, s-au discutat probleme administrative şi organizatorice din cadrul Protopopiatului. Astfel, ţinându-se cont de faptul că ne aflăm înAnul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi in Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur, s-a hotărât organizarea de conferinţe lunare care să trateze diferite aspecte ale acestei vaste tematici. Totodată, au fost aduse la cunoştinţa tuturor diferite propuneri şi sugestii făcute de Preasfinţitul Părinte Siluan în cadrul Şedinţei Consiliului Eparhial, care a avut loc la începutul lunii februarie la Roma, precum şi hotărârile luate în cadrul acesteia. S-au trasat apoi obiectivele principale ale activităţii protopopiatului, precum şi responsabilii principalelor sectoare, după cum urmează:

– responsabil pentru pelerinaje: Pr. Vasile Timiş – Ciriè

– responsabil pentru copii şi tineret: Pr. Dumitru Babula – Ivrea

– responsabil activităţi culturale: Pr. Eugen Marola – Novara

– responsabil secretariat: Pr. Pavel Goreanu – Torino 3.

Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune, fiind urmată de o agapă frăţească, organizată de Comitetul femeilor din Parohia „Sfânta Cruce” – Torino 2.

Comentarii Facebook


Știri recente