Conferință pe tema proiectelor sociale, organizată de Asociația Vasiliada

Asociația Vasiliada, organizație neguvernamentală patronată de Mitropolia Olteniei, a organizat luni, 27 ianuarie, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o conferință în cadrul căreia au fost prezentate cele cinci proiecte care au primit subvenție din partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în baza Legii 34, după cum ne-a precizat Gabriela Popescu. Cu acest prilej, reprezentanții celor cinci centre sociale ale Asociației Vasiliada au prezentat serviciile sociale pe care le oferă persoanelor aflate în dificultate: Centrul social pentru copii „Aripi de Lumină” din Craiova, Centrul social pentru copii „Sfântul Nicolae” din Filiași, Centrul pentru copii „Sfântul Stelian” din Lipovu, Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova și Centrul de informare și consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sfânta Ecaterina” din Craiova. „Trei dintre cele cinci proiecte vizează sprijinul acordat copiilor aflați în situații de risc. Avem beneficiari ai celor trei proiecte, pe lângă copii din județul Dolj, din localitățile unde se desfășoară proiectul, și copii din alte județe, așa cum ar fi din județele Gorj sau Olt. De asemenea, acordăm servicii sociale altor două categorii de persoane aflate în dificultate, iar aici fac referire la persoanele fără adăpost din Craiova și persoanele cu dizabilități”, a declarat părintele Adrian Stănulică, președintele Asociației Vasiliada. Părintele Stănulică a vorbit în continuare despre obiectivele pe care Asociația Vasiliada le are pentru anul în curs. „Pe parcursul anului 2014, preconizăm să sprijinim în cadrul celor trei centre de zi pentru copii aproximativ 150 de copii, și concomitent cu sprijinul oferit acestora ne propunem să sprijinim totodată părinții copiilor pentru a-și găsi locuri de muncă dar și în alte demersuri pe care ei le intenționează, astfel încât aceștia să poată asigura un suport social copiilor lor și întregii familii. De asemenea, avem în vedere să acordăm sprijin pentru 50 de persoane cu dizabilități, sprijinul constând în special în consiliere, formare profesională, ergoterapie și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Mai mult, ne-am propus să acordăm sprijin și anul acesta, continuând un demers al Asociației Vasiliada, al Arhiepiscopiei Craiovei și al Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a asigura condiții sigure pentru o viață independentă persoanelor care nu au adăpost. În acest sens, avem în Craiova Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, unde în fiecare lună 50 de persoane care nu au unde să locuiască primesc aici sprijin social, găzduire și asigurarea celor trei mese pe zi”, a completat părintele Adrian Stănulică, președintele Asociației Vasiliada.

Centre sociale pentru copii, persoane fără adăpost și persoanelor cu dizabilități

Centrul „Aripi de Lumină” a fost inaugurat la începutul anului 2005, cu scopul de a oferi servicii sociale și educative copiilor cu risc social din Craiova. Principalul partener al centrului este, înca de la început, Fundația Copii in Dificultate. Obiectivul general este dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor și prevenirea abandonului școlar. Activități: educație asistată (meditații la lb. română, matematică și lb. engleză), servicii sociale primare și specializate; consiliere psihologică; terapie ocupațională; servicii de consiliere și mediere pentru părinți.

Centrul Social „Sfântul Nicolae” funcționează din anul 2011. Beneficiarii sunt copii proveniți din familii defavorizate social, familii care nu au un venit lunar constant și care întâmpină dificultăți în creșterea acestora. Obiectivul principal al specialiștilor centrului este reechilibrarea psihică a copiilor prin asigurarea suportului emoțional și prin intermediul activităților de terapie psihologică și ocupațională. Centrul social pentru copii din Filiași oferă un complex de servicii sociale: dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare interpersonală prin consiliere psiho-socială; stimulare senzorială prin activități de terapie ocupațională: desen, colaj, modelaj, pictură; dezvoltarea abilităților practice de viață independentă; asistență în efectuarea temelor școlare.

Centrul pentru Copii „Sfântul Stelian” din comuna Lipovu, județul Dolj, a fost înființat de către Asociația Vasiliada cu sprijinul unei finanțări Phare, activitatea începând din anul 2003. Activitățile centrului sunt susținute de către Asociația Vasiliada și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin programul Legea 34. Beneficiarii centrului sunt copii separați de părinți sau care sunt în curs de separare, aflați în situație de criză din cauza lipsei suportului familial. Activitățile centrului: terapie ocupațională, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, educație asistată, consiliere psihologică și socială.

Centrul de Informare și Consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sfânta Ecaterina” din Craiova a fost înființat în anul 2008 de către Asociația Vasiliada odată cu implementarea proiectului „Centrul de Informare și Consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sf. Ecaterina”, proiect finanțat prin programul Phare Coeziune Economică și Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială. Din anul 2008 Centrul funcționează în casa parohială a Bisericii Mântuleasa din Craiova.

Serviciile de asistență socială acordate:

1. Asistență și suport pentru toate categoriile definite la art.25 din OG 68/2003 – Asistentul social identifică nevoile beneficiarului în urma realizării anchetei sociale.

2. Orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială – Aceste măsuri sunt luate în funcție de nevoile și de dificultățile pe care le are și cu care se confruntă beneficiarul.

3. Consiliere în cadrul instituționalizat, în centre de informare și consiliere – Prin consiliere se urmărește clarificarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și sprijinirea acestora în descoperirea resurselor proprii pentru a le soluționa.

4. Mediere a muncii pe piața internă – Persoanele cu dizabilități sunt informate cu privire la piața muncii, numărul și structura locurilor vacante și cu privire la condițiile de ocupare și se mediază pentru ele în vederea angajării.

Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile„, Craiova, oferă un complex de servicii care răspund tuturor nevoilor sociale ale persoanelor fara adapost, crescând astfel șansele lor de incluziune socială a acestora. A fost înființat în 2006 în cadrul PIN „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost”. Beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile” sunt persoane adulte, cu sau fără copii, aflate în stradă de o perioadă mare de timp și care nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe. Numărul persoanelor beneficiare în cadrul proiectului „Subvenție Legea 34″este de minim 45 lunar.

Comentarii Facebook


Știri recente