COMUNICAT DE PRESA: O justiție injustă față de identitatea majorității

Patriarhia Română consideră nedreaptă recenta hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) prin care statul italian este obligat să elimine crucifixele din școlile publice deoarece constituie un atentat la adresa identității religios-spirituale a poporului italian și, implicit, a majorității cetățenilor europeni.

Sub pretextul apărării drepturilor și libertăților unei minorități agresive și intolerante față de valorile împărtășite public de către o majoritate creatoare de cultură și civilizație pe continentul european, asistăm din nou la o încercare de minimalizare a rolului și contribuției creștinismului la cultura și civilizația Europei. Această intenție a fost evidentă cu prilejul redactării Proiectului Constituției Europei Unite (2003), atunci când au existat ample dezbateri pentru introducerea unei mențiuni speciale referitoare la rădăcinile creștine ale Europei. Această mențiune nu a mai fost inclusă în textul final al Constituției din cauza faptului că un curent antireligios și autosuficient, sub pretextul principiului neutralității, a dorit cu orice preț să impună o viziune specifică despre ceea ce înseamnă laicitatea puterii de stat. Din păcate, atunci, au fost ignorate total principiile Tratatului de la Amsterdam (1997) care au stabilit în mod expres faptul că „Uniunea Europeană respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază în baza dreptului național Bisericile, asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre”.

Prin astfel de hotărâri, inclusiv ca cea a CEDO împotriva statului italian, se remarcă o tendință de uniformizare sub pretextul protejării pluralismului și de exilare a religiei în spațiul privat, așa cum se întâmpla în timpul regimului comunist din Europa răsăriteană, când o minoritate ideologică persecuta credința, tradiția și cultura majorității.

Fundamentul creștin al Europei nu reprezintă doar o simplă rădăcină, ci o matrice valorică ce conferă o identitate specifică culturii și civilizației europene, care contribuie la educația și formarea personalității omului cu o atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și față de societate, deschisă și tolerantă față de alte religii și alte valori.

Apreciem că o societate nu poate exista fără simboluri, iar dacă simbolurile creștine religioase devenite simboluri naționale culturale laice vor fi excluse din spațiul public, alte simboluri (comercial-consumiste, pragmatiste, nihiliste și globalizante) le vor lua locul, aducând cu sine confuzie în loc de convergență și revoltă în loc de respect reciproc.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente