COMUNICAT DE PRESĂ: Binecuvântare pentru românii ortodocși din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei

În zilele de 29 – 30 noiembrie 2009, la Copenhaga (Danemarca), Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord va organiza o serie de manifestări cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul acestei eparhii. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la acest eveniment este Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar patriarhal, care va transmite Preasfințitului Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, preoților și credincioșilor, următorul mesaj:

Binecuvântare pentru românii ortodocși din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei

Cu sufletele întraripate de emoție sfântă, prăznuim astăzi cu multă bucurie duhovnicească pe Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat – Ocrotitorul României, care a propovăduit cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea și în ținuturile de la Gurile Dunării.

Această bucurie este cu atât mai mare aici, în de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Europei de Nord, una dintre cele mai tinere eparhii ale Bisericii noastre strămoșești, deoarece Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul ei.

Ce mare binecuvântare! Moaștele Sfântului Andrei de la începutul primului mileniu creștin se întâlnesc acum, la Copenhaga, cu binecredinciosul popor român, ai cărui strămoși au fost încreștinați de Apostolul cel întâi chemat. Este o mare binecuvântare și, totodată, un ajutor neprețuit pentru creștinii români ortodocși din nordul Europei! Această binecuvântare îi cheamă să răspundă după datina străbună dragostei și jertfei Sfântului Apostol Andrei și să dea slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care, din marea Sa iubire de oameni, le-a revărsat asupra poporului nostru de-a lungul întregii sale istorii.

Preacucernici părinți și iubiți fii duhovnicești,

Biserica noastră, prin mijloacele ei de sfințire, ne asigură tuturor mântuirea numai în măsura în care noi, în duhul bunei înțelegeri și al conviețuirii armonioase, Îl căutăm pe Dumnezeu: „Căutați pacea cu toții și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Să ne bucurăm, așadar, de acest tezaur al credinței ortodoxe, așa cum ni l-a încredințat Sfântul Apostol Andrei și, la rândul nostru, să-l păstrăm și să-l transmitem generațiilor viitoare, plin de curăție, de sfințenie și de mireasmă duhovnicească. De aceea, nu avem nevoie de învățături străine sau venite din altă parte, de practici contrare dreptei credințe și sufletului nostru românesc, de vreme ce Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat, ne-a lăsat seva învățăturii mântuitoare a Domnului Hristos. Spiritualitatea noastră, felul nostru specific de trăire și de cinstire a sfinților, de mărturisire și de preamărire a lui Dumnezeu constituie tot atâtea legături trainice cu Biserica părinților, cu poporul nostru și cu pământul străbun. Oriunde ne-am afla, credința ortodoxă moștenită de la Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Liturghie și slujbele religioase la care participăm, cultura teologică, tradițiile și spiritualitatea pe care le trăim constituie averea noastră duhovnicească cea mai de preț.

De aceea, cu prilejul acestui luminat praznic, vă îndemnăm pe toți, preoți și credincioși ai Bisericii noastre dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, să vegheați totdeauna la păstrarea și mărturisirea prin cuvânt și faptă a Ortodoxiei românești, rămânând fideli învățăturii Sfântului Apostol Andrei, mai ales în aceste vremuri de încercare a lumii noastre în care trăim, când fundamentele creștine ale Europei sunt ignorate sau chiar contestate sub pretextul protejării pluralismului, a libertății de gândire și a dreptului la opinie. Statornicia în credință implică în același timp și statornicia în săvârșirea faptelor bune, în păstrarea unității frățești, în dragostea față de aproapele, de orice seminție, credință, limbă sau cultură ar fi el, în iertare, îngăduință și bună înțelegere. Suntem datori să luăm aminte la îndemnul Sfântului Pavel, cel împreună apostol cu Sfântul Andrei, care ne cheamă să urmăm ” dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea..” (I Timotei 6, 11)

Iubiți fii și fiice duhovnicești, dragi români,

Sărbătoarea Sfântului Andrei are pentru poporul român o dublă semnificație: ziua de 30 noiembrie reprezintă în primul rând pomenirea sa, dat fiind faptul că la această dată, a fost răstignit pe o cruce în formă de X, în cetatea Patras din Peloponez-Grecia, iar în al doilea rând, este ajunul sărbătorii noastre naționale, 1 Decembrie. Datorită Sfântului Apostol Andrei, atât înaintașii noștri, cât și noi, cei de astăzi, avem o istorie creștină de două mii de ani. Suntem cunoscuți ca popor creștin, care a dat mărturie înaintea lumii întregi, prin nenumărate jertfe, despre credința în Hristos, despre unitatea neamului și despre sfânta „lege românească”. Putem, așadar, spune că suntem urmași în credință și duh jertfelnic ai Sfântului Andrei. Acest fapt ne obligă și mai mult să ne urmăm calea noastră dreaptă în istorie, calea credinței dreptmăritoare. 1 Decembrie reprezintă pentru noi sărbătoarea națională pentru că suntem popor creștin, cu istorie presărată la tot pasul cu strălucite pilde de jertfă pentru apărarea credinței ortodoxe. Sărbătoarea de astăzi devine o fereastră către viitorul nostru, către înveșnicirea neamului românesc.

Exprimându-ne regretul de a nu participa și Noi la festivitățile organizate în capitala Danemarcei, în zilele de 29-30 noiembrie, din cauza unui program prestabilit, avem bucuria ca prin delegatul Nostru la aceste manifestări sărbătorești Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, să vă adresăm părintești urări de sănătate, pace și bucurie, rugând pe Hristos Domnul să reverse peste toți slujitorii sfintelor altare și peste credincioșii ortodocși români din Europa de Nord harul Său sfințitor și mântuitor.

Cu părintească binecuvântare,

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente

Câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței” au fost premiați | FOTO

În aula Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, au fost premiați luni, 20 mai 2024, câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței”.…