Comunicat al CROCEU privind Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

În calitatea noastră de reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe pe lângă Instituțiile Europene dorim, cu smerenie, să asigurăm pe frații și surorile noastre întru Hristos că suntem angajaţi cu fermitate în a lucra împreună cu autoritățile europene pentru promovarea valorilor inspirate de Evanghelie si de Tradiția Ortodoxă. Lucrarea noastră sporeşte prin colaborarea cu toți creștinii și cu fiecare persoană de bună credință.

Urmărim și susținem prin rugăciunile noastre activitatea solicitantă de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care va avea loc în luna iunie, în Creta. Credem și sperăm că Sinodul ar putea reînnoi fervoarea tuturor creștinilor pentru îndeplinirea misiunii lor ca martori ai mesajului evanghelic al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sinodul va fi, cu siguranță, o oportunitate deosebită pentru manifestarea unității tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

Mărturisirea lui Hristos astăzi este o vocaţie pentru slujirea smerită a celorlalți. Pentru noi, viețuirea în Hristos este de o importanță fundamentală mai ales în condițiile în care numeroase părți ale lumii sunt transformate în societăți secularizate, străine oricărei noțiuni despre Dumnezeu și despre Adevărul Său. Credem că rolul Bisericii astăzi este vital în fața exemplelor de violenţă, a actelor teroriste şi atrocităților care expun pe mulți oameni sentimentelor de furie și de adâncă nedreptate la nivel internațional.

Ne exprimăm îngrijorarea faţă de războiul din Orientul Mijlociu și faţă de persecuțiile la care sunt supuși creștinii care trăiesc în această regiune de secole. De asemenea, ne exprimăm îngrijorarea față de criza umanitară a refugiaților și migranților care și-au îndreptat privirea spre Europa ca spre un loc de adăpost pentru familiile lor. Această situație ridică multe semne de întrebare privitoare la condițiile din țările lor de origine și la motivele pentru care securitatea și pacea nu sunt menţinute peste tot în lume.

Promovarea valorilor noastre comune presupune o preocupare față de inegalitatea crescândă în ceea ce privește distribuirea bunurilor materiale. Consumerismul și lăcomia sunt factori corozivi ai coeziunii sociale. De aceea, cumpătarea în stilul nostru de viață și grija pentru aproapele nostru trebuie să fie cultivate ca valori esențiale ale societăților noastre.

În calitate de creștini trebuie să acordăm o grijă sporită familiei tradiționale, ca element constitutiv de maximă importanță în societatea noastră și să fim atenți, în special, la educația membrilor ei mai tineri.

Ne rugăm ca roadele Sfântului și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe să aducă speranță unei lumi în căutarea păcii și iubirii.

Arhimandrit Aimilianos Bogiannou (Patriarhia Ecumenică)

Protopresbiter Dimitrij Sizonenko (Patriarhia Moscovei)

Pr. Prof. Dr. Sorin Șelaru (Patriarhia Română)

†Antonie, Mitropolit al Europei de Vest și Centrale (Patriarhia Bulgară)

†Porfyrios, Episcop de Neapolis (Biserica Ortodoxă a Ciprului)

†Athanasios, Mitropolit de Achaia (Biserica Ortodoxă a Greciei)

Bruxelles, 20 aprilie 2016

***

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) reunește reprezentanții la Bruxelles ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, Patriarhiei Moscovei, Patriarhiei Române, Patriarhiei Bulgariei, Bisericii Ciprului și Bisericii Greciei.

Traducere: orthodoxero.ro

Comentarii Facebook


Știri recente