Comemorarea Generalului George Pomuţ şi a altor personalităţi româneşti la Giula – Ungaria

La Giula şi în organizarea Autoguvernării de Naţionalitate Română a oraşului, a fost inaugurată luni, 2 noiembrie 2015, manifestarea intitulată sugestiv „Zilele româneşti la Giula”, aflată la prima ediţie şi care se va desfăşura de-a lungul întregii săptămâni (2-6 noiembrie 2015), informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Manifestările din prima zi au fost dedicate omagierii Generalului George Pomuţ şi altor personalităţi româneşti care au avut legătură cu oraşul Giula, iar la aceste programe şi-a adus o contribuţie importantă şi Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, care îşi are şi ea sediul în acest oraş, alături de alte instituţii importante ale comunităţii româneşti din Ungaria.

Prima parte a manifestărilor a debutat la bustul din piatră al lui George Pomuţ, care a fost ridicat şi inaugurat în anul 2007 la Giula, în piaţa Pomuţ şi la ea au luat parte conducători ai instituţiilor româneşti şi corpului diplomatic acreditat în Ungaria şi ai oficialităţilor locale şi judeţene, dintre care menţionăm pe Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi o delegaţie din partea Episcopiei, formată din Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ Bisericesc al Episcopiei şi Paroh la Otlaca Pustă, Părintele Florin Olteanu, Protopop de Giula şi Paroh la Chitighaz, Părintele Teodor Marc, Consilierul Economic al Episcopiei şi Parohul Catedralei şi Părintele Singhel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Domnul Alexandru Victor Micula, Ambasadorul României la Budapesta, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Domnul Ioan Fodoreanu, Consulul General al României la Seghedin, Domnul Traian Cresta, Reprezentantul comunităţii româneşti în Parlamentul de la Budapesta, Domnul Tiberiu Iuhas, Preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), Domnul Zalai Mihály, Președintele Consiliului Județean Békés şi Domnul Vicepreşedinte Tolnai Péter, Domnul Görgényi Érnő, Primarul Giulei, Doamna Maria Berenyi, Directorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Doamna Mariana Negrău Vetro, Directorul Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, Domnul Mihai Cerhati, Preşedintele Autoguvernării de Naţionalitate Română din Giula, Doamna Delia Covaci, Directorul-Executiv şi Redactorul-Şef al Săptămânalului „Cronica” al AŢRU, Doamna Eva Iova-Şimon, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, Domnul Gheorghe Cozma, Preşedintele Oficiului AŢRU, ş.a., precum şi mulţi giulani şi elevi de la Şcoala Generală şi Liceul Românesc din Giula.

După cuvântul de salut adresat oaspeţilor de Doamna Delia Covaci şi prezentarea programului de către Doamna Corina Sebestyen, au fost rostite cuvinte de apreciere asupra acestui eveniment comemorativ important în viaţa comunităţii româneşti, dar şi a oraşului Giula, dedicat Generalului George Pomuţ (1818-1822), de către Domnul Primar Görgényi Érnő, Domnul Ambasador Alexandru Victor Micula şi Domnul Preşedinte Tiberiu Iuhas. Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu ceilalţi clerici ai Episcopiei, a săvârşit o slujbă de pomenire şi a adresat un cuvânt festiv, după care elevi din clasa a XI-a de la Liceul Românesc au evocat în limbile maghiară, română şi engleză personalitatea şi viaţa lui George Pomuţ, care s-a născut la Giula, a dobândit o temeinică educaţie militară şi a luptat atât în Revoluţia de la 1848, din Ungaria, cât şi în Războiul de secesiune din America, unde s-a remarcat prin curaj şi vitejie, ajungând până la gradul de General de brigadă, dar a dovedit şi multă pricepere în calitatea de diplomat, fiind Consul General al SUA la Sankt Petersburg şi având un rol important în anexarea Alaskăi de către SUA. Din anul 2007, la Giula i-a fost înălţat un bust, în piaţa care îi poartă numele şi de atunci a dobândit tot mai multă notorietate, în viaţa comunităţii româneşti şi a oraşului, fiind şi un fel de simbol al mai multor ţări: Ungaria, SUA, Rusia, dar şi România, prin strămoşii săi, veniţi din părţile Braşovului.

Prima parte a manifestării s-a încheiat printr-o depunere de coroane de flori la bustul Generalului George Pomuţ, din partea Ambasadei României şi a celor două Consulate Generale, de la Giula şi Seghedin, a Primăriei Oraşului Giula, a Consiliului Judeţean Bichiş (Békés), a Autoguvernării de Naţionalitate Română din Giula, a AŢRU şi a Şcolii Generale şi Liceului Românesc din Giula şi printr-o masă festivă, oferită la sediul AŢRU, din Giula.

Partea a doua a acestor manifestări comemorative a continuat la Cimitirul din cartierul intitulat Oraşul Mare Românesc, din Giula, printr-o slujbă de parastas săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan şi soborul împreună-slujitor, pentru Preoţii Vicari Petru Mândruţău, Teodor Misaroş şi Pavel Ardelean, pentru alte personalităţi româneşti din Giula, care îşi dorm somnul de veci în aşteptarea Învierii, precum mecenatul Teodor Papp (1822-1887), pictorul şi graficianul Gheorghe Cohan, pictorul Rozalia Koszta, Iustin Popovici, Prim-notar şi pentru o vreme şi Primar al Giulei şi pentru toţi cei aflaţi sub glie în acest cimitir, care au fost elogiaţi în mod deosebit şi sintetic prin cuvântul rostit de către Doamna Director Maria Berenyi, ascultat cu multă atenţie şi apreciat de toţi cei prezenţi şi urmat, de asemenea, de o depunere de coroane de flori la impunătorul mausoleu dedicat lui Teodor Papp. La final, Domnul Mihai Cerhati, Preşedintele Autoguvernării de Naţionalitate Română din Giula a mulţumit tuturor celor care au onorat această manifestare cu prezenţa lor şi pentru buna conlucrare cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria în realizarea programelor ce au avut loc.

Astfel, într-o atmosferă paşnică şi deosebit de fructuoasă, binecuvântată de Dumnezeu cu o frumoasă şi însorită zi de toamnă, au fost omagiate şi comemorate personalităţi de seamă ale românilor din Ungaria, în această primă zi a manifestărilor intitulate „Zilele româneşti la Giula”. În zilele următoare vor avea loc programe în jurul unor teme precum: Ziua familiei române din Giula, Ziua folclorului românesc, Ziua tineretului român din Giula şi Ziua sportului.

Comentarii Facebook


Știri recente