Colocviu teologic la Facultatea de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” a organizat, în 10 martie 2015, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, un colocviu teologic intitulat: Pastorație și misiune. Episcopi, duhovnici și preoți misionari în Eparhia Aradului.

Această manifestare teologic-misionară, universitară, a debutat la ora 10.30, cu slujba Tedeumului, continuându-se apoi cu deschiderea festivă a evenimentului academic. Părintele decan, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan a salutat, cu bucurie, prezența ierarhului, a colaboratorilor săi, de la Centrul Eparhial, precum şi a părintelui profesor Pompiliu Gavra, director al Seminarului, dar şi a cadrelor didactice, a elevilor și studenților arădeni. În cuvântul său, Părintele Tulcan a subliniat dinamismul cultural-ştiinţific al Facultății arădene în aria cercetării teologice, dovadă stând, în acest sens, și chiar aceste manifestări academice, ajunse acum la o cifră impresionată, finalizate în aproape 40 de volume, publicate. De asemenea, „ostenitorii facultății se înscriu, prin aceste activități, în programul tematic propus de către Sfânta Patriarhie. Astfel, acest colocviu teologic caută să evidențieze potențialul bisericesc și misionar al Aradului”, a spus părintele Tulcan.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Timotei a felicitat Facultatea pentru aducerea la împlinire a propunerilor Sfântului Sinod, „încât acest colocviu ne propune receptarea unor valori locale unanim recunoscute care ne pot oferi resurse necesare a fi luate în seamă în fața provocărilor prezente și viitoare, așa cum se poate lesne observa, mai ales cu ultima dezbatere națională legată de ora de religie. Mulțumim lui Dumnezeu și părinților pentru că au ascultat de glasul conștiinței și și-au înscris copiii la ora de religie. Suntem chemați, deci, să avem o atitudine comună, utilizând metodele și mijloacele adecvate contextului specificatât în parohii, în mănăstiri cât și în școala românească”.

A urmat apoi prezentarea referatelor. Conferențiari au fost: Pr. prof. dr. Cristinel IOJA cu tema: Exigențe actuale ale misiunii și pastorației parohiale; Pr. lect. dr. Filip ALBU cu tema: Coordonatele misiunii pastorale preoțești reliefate în viața și opera Episcopului Grigorie Comşa al Aradului; Pr. lect. dr. Gabriel BASA, cu tema: Aspecte din activitatea Episcopului Andrei Magieru; Pr. conf. dr. Lucian FARCAȘIUcu tema: Pr. Ilarion V. Felea – chip al slujirii preoțești; Pr. asist. Dr. Ștefan NEGREANU cu tema Părintele Arsenie Boca – chip al părintelui duhovnicesc și Pr. prof. dr. Ioan TULCAN cu tema: Misiunea parohiei în viziunea Pr. Prof. dr. Petru Deheleanu şi relevanţa ei astăzi.

„Din aceste referate, dar şi din dezbateri, au rezultat faptul că ierarhii arădeni, ca păstori ai turmei, dar şi profesorii de teologie şi duhovnicii, ca păstori de suflete, au fost implicaţi în lucrarea pastorală a Bisericii. Episcopul Grigorie Comşa a văzut lucrarea misionară în mod realist, exigenţele slujirii le-a văzut în relaţiile cu problemele societăţii, apropiind-o, pe aceasta din urmă, de valorile morale şi sociale ale Evangheliei. A implicat Institutul teologic în lucrarea misionară, a apropiat intelectualii de Biserică, a deschis inima tinerilor faţă de valorile veşnice ale Evangheliei, a creat o simbioză misionară între parohii şi mănăstiri şi, în fine, a luptat contra prozelitismului sectar. Episcopul Andrei Magieru a fost păstorul care a văzut Biserica ca locul întâlnirii dintre cer şi pământ, ca arhiereul care a încercat să coboare cerul pe pământ. Dar, toate acestea transpuse teologic, într-o dinamică organizatoric-administrativă şi liturgic-pastorală. Părinţii Ilarion V. Felea şi Petru Deheleanu au fost profesori ai misiunii, gânditori intuitivi, pentru care teologia a fost o ştiinţă duhovnicească, manifestând o deschidere reală, faţă de cultura şi problemele misionare ale timpului lor. Părintele Arsenie Boca a fost duhovnicul care prin viaţa sa a întrupat, în mod tainic, relaţia vie dintre dar şi suferinţă. A fost pentru românii de pretutindeni un amvon viu şi o scară cerească, şi pentru aceasta a contribuit şi contribuie la restaurarea vie a duhului ortodox în România”, a mărturisit Arhim. Teofan Mada, vicar-administrativ – Arhiepiscopia Aradului.

Comentarii Facebook


Știri recente