Colecţie de studii dedicate Spovedaniei şi Euharistiei

În contextul Anului omagial euharistic, Editura BASILICA a Patriarhiei Române a publicat lucrarea „Spovedania şi Euharistia, izvoare ale vieţii creştine“, în două volume care reunesc studii de teologie privitoare la cele două Sfinte Taine. Primul volum este intitulat „Sfânta Spovedanie – Taina pocăinţei şi a iertării păcatelor“, iar volumul al doilea, „Sfânta Euharistie – arvuna vieţii veşnice“, informează Ziarul Lumina.

Lucrarea „Spovedania şi Euharistia, izvoare ale vieţii creştine“ oferă preoţilor, profesorilor de teologie, studenţilor şi credincioşilor interesaţi de viaţa Bisericii Ortodoxe o importantă bază de documentare şi studiu pentru cunoaşterea celor două Sfinte Taine. Cele două volume cuprind studii mai vechi, precum şi unele alcătuite recent, reprezentative pentru teologia ortodoxă românească. În total sunt 52 de studii, alcătuite de 34 de autori şi structurate în două volume, de câte 26 de studii fiecare. Lucrarea doreşte să prezinte Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Euharistiei din mai multe perspective: dogmatică, istorică, liturgică, pastoral-misionară, canonică, biblică, patristică. Ambele volume sunt deschise de studii semnate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulate: „Luminile pocăinţei şi iertării păcatelor“ şi „Liturghie euharistică şi filantropie socială“. Cea mai prodigioasă contribuţie la această lucrare revine reputatului teolog român, părintele prof. dr. Dumitru Stăniloae, care semnează 9 studii de teologie privitoare la cele două Taine. Dintre autorii de studii amintim pe: pr. prof. dr. Petre Vintilescu, pr. prof. dr. Ene Branişte, pr. prof. dr. Constantin Galeriu, arhiereul Irineu Crăciunaş. De asemenea, volumele conţin şi studii ale unor cunoscuţi profesori de teologie din spaţiul ortodox: pr. prof. dr. Alexander Schmemann, prof. dr. Olivier Clément, prof. dr. Jean-Claude Larchet.

„Cea mai mare parte a acestor studii constituie contribuţii ale gândirii teologice româneşti din ultimul secol, după cum arată frecvenţa citării lor în aproape orice lucrare recentă care tratează subiectul Spovedaniei şi Euharistiei. Ele sunt puse din nou la dispoziţia publicului larg, depăşindu-se situaţia în care puteau fi consultate doar de un grup restrâns de specialişti, care aveau acces la colecţiile mai vechi de periodice bisericeşti“, se arată în nota editorială la această lucrare.

Cele două volume dedicate Spovedaniei şi Împărtăşaniei, care alcătuiesc o lucrare comună, arată în mod simbolic legătura duhovnicească dintre cele două Taine ale Bisericii. „De ce Taina Pocăinţei sau Spovedania precedă Taina Împărtăşaniei? Sfânta Taină a Pocăinţei este o icoană a Judecăţii de apoi, cu deosebirea însă că acei care se judecă sau se acuză pe ei înşişi aici şi acum nu vor mai fi judecaţi sau osândiţi atunci. Iar Sfânta Euharistie este o icoană şi o pregustare a prânzului din Împărăţia lui Dumnezeu. Însă, de prânzul acesta ceresc, sufletul nu se poate apropia decât în haină de nuntă, în haină curată. Iar această haină curată se dobândeşte o singură dată prin Botez, dar se curăţă apoi des prin Pocăinţă. Fiindcă păcatele ne împiedică să intrăm în Împărăţia cerurilor, când trecem din viaţa aceasta dacă nu ne-am pocăit, tot ele ne împiedică să ne împărtăşim acum în Biserică din prânzul mistic al Împărăţiei cerurilor, care este Sfânta Euharistie“, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în studiul „Luminile pocăinţei şi iertării păcatelor“.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente