Ceremonia de întronizare a celui dintâi episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Astăzi, Duminică 6 iulie 2008, a avut loc în Catedrala Episcopală a Bisericii Ortodoxe Sârbe din Stockholm ceremonia de întronizare a celui dintâi episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfințitul Dr Macarie Drăgoi. Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de către Înalt Preasfințitul Dr Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, de Înalt Preasfințitul Dr Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, de Înalt Preasfințitul Dr Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și de alți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe Surori, fiind înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților de stat din România și țările scandinave, reprezentanții Bisericilor Evanghelică Luterană, Romano-Catolică și Siriană, monahi și credincioși din țară și din Peninsula Scandinavă, precum și o delegație numeroasă de tineri îmbrăcați în port național, din satul natal al Preasfințitului Macarie, Spermezeu, jud. Bistrița Năsăud, care au cântat și în cadrul Sfintei Liturghii.

Răspunsurile la Liturghia arhierească au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, condus de Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu, care va susține după amiază în sala festivă a Catedralei Episcopale Sârbe și un concert de muzică bisericească și folclor românesc.

După citirea Gramatei Mitropolitane, Înalt Preasfințiții Mitropoliți Nifon și Serafim i-au înmânat Preasfințitului Macarie insemnele noii sale demnități episcopale, apoi l-au așezat în tronul arhieresc. Înalt Preasfințitul Nifon a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Doamna Ambasador în Suedia, Victoria Popescu, a prezentat mesajul Președintelui României, Traian Băsescu, iar Domnul Consilier Adrian Lemeni pe cel al Primului Ministru, Călin Popescu Tăriceanu. După cuvântul Înalt Preasfințitului Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, întâiul episcop al românilor din Europa de Nord și-a prezentat în cuvântarea sa prioritățile pastorale în noua sa slujire încredințată și a mulțumit celor prezenți le eveniment precum și tuturor celor care au contribuit la formarea sa duhovnicească și intelectuală. „Sprjinindu-mă pe rugăciune și pe slujirea liturgică, vin aici în mijlocul dumneavoastră spre a vă fi păstor, părinte și frate, tuturor preoților și credincioșilor români din această parte a Europei, asigurându-vă de toată disponibilitatea, jertfelnicia și dragostea mea. Adăugând la toate acestea râvna și devotamentul frățiilor voastre, cred că eparhia noastră poate deveni o adevărată vatră de unitate și spiritualitate românească. Întrucât episcopia noastră este compusă din comunități răsfirate și aflate în minoritate în întreaga Peninsulă Scandinavă, o să avem ca prioritate atât unitatea întru credință a românilor din nordul Europei, cât și statornicirea legăturilor de conviețuire și colaborare cu celelalte comunități confesionale și etnice. Se impune să avem în atenție în special tinerii, mulți dintre ei născuți aici sau plecați de timpuriu din țară, care au nevoie să li se împărtășească atât credința, cât și limba și tradițiile strămoșilor noștri, ca moștenire binecuvântată. De aceea socotim că episcopia noastră trebuie să devină un centru de cultură și spiritualitate românească, menit să polarizeze toți factorii capabili să susțină această nobilă lucrare care înseamnă: școli parohiale, activități sociale, culturale și duhovnicești, o catehizare susținută în rândul credincioșilor și o deschidere spre dialog cu celelalte Biserici.”

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 22 octombrie 2007, analizând solicitările venite din partea parohiilor ortodoxe române din Suedia, Norvegia și Danemarca, a aprobat înființarea și organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm. Românii ortodocși stabiliți în Peninsula Scandinavă au fost în atenția Patriarhiei Române încă din anii ’70, când în pofida condițiilor grele de atunci, le-a trimis preoți pentru a le acorda asistență religioasă și duhovnicească și a organiza din punct de vedere bisericesc aceste comunități. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând act de hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, din 23 februarie 2008, a ales în data de 5 martie 2008, cu 42 din 45 de voturi, ca episcop al acestei eparhii, pe Părintele Macarie Drăgoi, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Preacuvioșia Sa a fost hirotonit arhiereu în data de 2 mai 2008, cu prilejul Praznicului Izvorul Tămăduirii, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de către IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; IPS Dr Serafim, Mitropolitul românilor din Germania, Europa Centrală și de Nord; IPS Dr Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei și de ceilalți ierarhi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Secretariatul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Comentarii Facebook


Știri recente