Cercuri pastorale în Arhiepiscopia Bucureșilor

În contextul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, în mai multe biserici parohiale din Arhiepiscopia Bucureștilor au loc întruniri în cadrul cărora clericii dezbat teme despre rolul celor doi împărați în istoria Bisericii și importanța cinstirii lor. Astfel de întâlniri s-au desfășurat joi, 20 iunie, în București și la Filipeștii de Târg din Prahova, informează „Ziarul Lumina”.

Preoții și diaconii din Cercul pastoral nr. 5 al Protoieriei II Capitală s-au întrunit joi la Biserica Popa Nan. Au fost prezenți slujitorii de la parohiile Delea Veche, Hagiu, Olari, Popa Nan, Popa Rusu, Popa Soare, „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc, „Sfinții Voievozi” – Gherghiceanu și Vatra Luminoasă, aflați sub coordonarea pr. prof. Florin Boitan. În cadrul întâlnirii, pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu, parohul Bisericii Popa Nan, a prezentat referatul „Politica religioasă a Sfântului Împărat Constantin cel Mare”. „Atenția acordată de Împăratul Constantin cel Mare creștinilor și Bisericii a fost de mare importanță în istoria Bisericii, pentru că a permis dezvoltarea ei într-un climat de libertate și pace religioasă, fără un alt obstacol, în afară de propriile probleme. Pentru întreaga sa activitate în favoarea creștinilor, Biserica îl cinstește ca sfânt, alături de mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena, și sunt socotiți «întocmai cu Apostolii» pentru că au contribuit la vestirea Evangheliei lui Hristos în întreaga lume”, a spus pr. Alexandru Dumitrescu. Au urmat discuții pe marginea lucrării prezentate, fiind evidențiată grija deosebită a Sfântului Împărat Constantin pentru creștinii din Imperiul Roman, în mare parte păgân, ca model de bună conviețuire în relațiile interconfesionale și interreligioase.

„Edictul de la Milan – toleranță și libertate creștină”

Preoții din cadrul Cercului pastoral Filipeștii de Pădure din Protoieria Câmpina s-au întrunit joi, 20 iunie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Filipeștii de Târg. Întrunirea dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena a început cu oficierea Sfintei Liturghii. La final, preotul Ciprian Negoiță de la Parohia Florești a vorbit despre folosul și importanța rugăciunilor pentru cei adormiți. Lucrările cercului au continuat cu dezbaterea temei referatului „Edictul de la Milan – toleranță și libertate creștină”, susținut de preotul Gabriel Botescu de la Parohia Filipeștii de Târg. Partea a doua a întrunirii a fost destinată analizării problemelor curente ale activității pastoral-misionare și administrativ-bisericești ale parohiilor care formează acest cerc pastoral. Tot cu acest prilej, preoții participanți și-au manifestat bucuria culegerii roadelor duhovnicești în urma proiectelor „Alege școala” și „Cateheze pentru viață”, după cum a precizat pr. Alexandru Șchiopu de la Parohia „Sfânta Treime” – Măgureni I, coordonatorul cercului pastoral.

Comentarii Facebook


Știri recente