Centrul de Presă BASILICA în sărbătoare de ziua Sfintei Treimi

A doua zi de Rusalii când cinstim Sfânta Treime este prilej de sărbătoare pentru Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române. În fiecare an, sunt două momente festive în care se reunesc la masa recunoştinţei şi a comuniunii toţi os­tenitorii Centrului de Presă BASILICA: sărbătoarea Sfintei Treimi şi 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureştilor, aniversarea datei de înfiinţare a Centrului.

Anul acesta sărbătoarea Centrului de Presă Basilica va avea loc luni, 1 iunie 2015, la Mănăstirea Samurcăşeşti cu ocazia hramului acestui aşezământ monahal închinat Sfintei Treimi.

Cu acest prilej, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica Mănăstirii Samurcăşeşti se va oficia slujba Sfintei Liturghii şi Te Deum-ul de mulţumire de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, ostenitori în cadrul Centrului de presă BASILICA.

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la 27 octombrie 2007, sărbătoarea Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, a fost înfiinţat Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Cuprinde cinci componente: Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, un grup de trei publicaţii (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică, revista Vestitorul Ortodoxiei), Agenţia de ştiri BASILICA, Biroul de Presă şi Relaţii Publice.

Centrul de Presă BASILICA reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi îşi desfăşoară lucrarea pe temeiul articolelor 161 şi 168 din acelaşi Statut, precum şi a Statutului de organizare şi funcţionare a Centrului de Presa BASILICA, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României prin Decizia Patriarhală nr. 5 / 2008.

Instituţia funcţionează ca subunitate fără persona­litate juridică non-profit, a Administraţiei Patriarhale, iar în Statutul acesteia sunt definite scopul, obiectivele şi mijloacele, sursele de finanţare, organismele de con­ducere, patrimoniul, gestiunea şi controlul financiar.

Obiectivele Centrului de presă BASILICA sunt formulate astfel în articolul 5:

a. Cultivarea unei relaţii active şi a unei colaborări fructuoase între cler şi credincioşi, între Biserică şi societate.

b. Prezentarea în societate a instituţiilor, activităţilor şi atitudinilor Bisericii Ortodoxe Române, cu deschidere spre dialog şi cooperare.

c Cultivarea valorilor moralei creştine şi promovarea activităţilor cultural-educative în societate, sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale.

d. Mediatizarea unor campanii social-flantropice şi cultural-misionare.

e. Promovarea obiectivităţii şi respectarea principiilor deontologiei jurnalistice în relatarea evenimentelor, in prezentarea persoanelor şi a instituţiilor.

f. Stabilirea de parteneriate cu instituţii de presă, de cultură şi de educaţie din ţară şi din străinătate.

g.Încurajarea dialogului credinţei creştine cu filosofia, ştiinţa, arta şi alte domenii de manifestare ale spiritului uman creator de valori perene.

Activitatea celor cinci componente ale Centrului de Presă BASILICA este susţinută din fondurile Administraţiei Patriarhale, din subvenţiile lunare ale eparhiilor din ţară şi din diaspora (între care Arhi­episcopia Bucureştilor are permanent o contribuţie majoră), din venituri proprii şi din donaţii directe ale unor credincioşi care doresc să exprime aprecierea pentru lucrarea misionară a Bisericii prin mass-media.

Ca rezultat al eforturilor conjugate cea mai im­portantă instituţie mediatică a Patriarhiei Române reprezintă un spaţiu virtual — prelungire firească a realităţii vieţii bisericeşti de întâlnire şi dialog între ierarhie şi poporul dreptcredincios, între Biserică şi societate, credinţă şi cultură, tradiţie şi înnoire, naţional şi universal.

Prin activitatea sa, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române marchează o deschidere înnoitoa­re în domeniul comunicării religioase şi o îmbogăţire a universului mediatic din România. Ceea ce conferă unicitate activităţii Centrului de Presă BASILICA în peisajul mediatic românesc reprezintă consistenţa şi varietatea informaţiei cu conţinut religios oferită în timp real de o echipă care îmbină conştiinţa misionară cu experienţa profesională.

Comentarii Facebook


Știri recente

Câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței” au fost premiați | FOTO

În aula Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, au fost premiați luni, 20 mai 2024, câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței”.…