Centrele de tineret din Episcopia Caransebeșului

În ultimii doi ani, la nivelul Episcopiei Caransebeșului au luat ființă mai multe centre de tineret. Acestea au scop principal structurarea și permanentizarea activităților cu tinerii la nivelul parohiilor, precum și atragerea alături de slujitorii Bisericii, care coordonează aceste centre, a unui număr tot mai mare de voluntari din diverse domenii de activitate (cadre didactice, artiști, asistenți sociali ș.a.), încurajând astfel voluntariatul în Biserică, informează „Ziarul Lumina”.

Pornind de la crizele de tot felul – începând cu cea morală, continuând cu cea a valorilor și terminând cu cea financiară – în contextul unor schimbări fără precedent în ceea ce privește rolul și scopul lui Dumnezeu în viața tinerilor de azi (și nu numai a lor), eforturile de ordin pastoral-misionar ale Bisericii noastre au îmbrăcat în ultima perioadă noi forme de manifestare. Astfel, având ca punct de plecare studiul sociologic pilot „Împreună pentru copiii noștri” realizat la începutul anului 2013 în Eparhia Caransebeșului, ale cărui concluzii au arătat direcțiile principale de acțiune în lucrarea cu tinerii și copiii, Departamentul de tineret al Episcopiei Caransebeșului a implementat, începând de acum un an și jumătate, un concept nou de implicare activă a tinerilor în viața Bisericii – centrul de tineret.

„Centrele de tineret, înființate în parohiile participante la proiectul „Tineri în Biserică” derulat de Episcopia Caransebeșului începând cu luna octombrie a anului 2012, își desfășoară în prezent activitatea în cinci orașe ale județului: Reșița, Oravița, Moldova Nouă, Anina și Bocșa. Deși toate cele opt centre deschise până în prezent au luat ființă în urma proiectului mai sus amintit și au la bază, în mare, aceleași principii de funcționare, fiecare dintre ele și-a construit strategia în funcție de condițiile și resursele locale”, a precizat pr. Mihai Ciucur, inspector în cadrul Departamentului tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Centrul de misiune cu tinerii „Sfânta Muceniță Ecaterina” din Oravița

Misiunea cu tinerii de la Oravița a cunoscut o dinamică deosebită la nivelul Parohiei „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, începând cu luna noiembrie a anului 2012, acolo unde părintele Gelu Moldovan, alături de soția sa, a reușit în scurt timp să umple biserica și în special strana de copii și tineri. Primul demers în acest sens l-a constituit participarea la concursul „Să ne cunoaștem credința” din cadrul proiectului „Tineri în Biserică”, după care au urmat întâlniri tot mai dese în cadrul cărora copiii și tinerii au participat la proiecții de film și la ateliere artistice. Nu au lipsit nici acțiunile caritabile realizate chiar de către copii, sau serbările de tot felul („Nu uita să fii român, nu uita să fii creștin” – mai 2013, sau „Din suflet pentru suflețele” – octombrie 2013), dar miezul preocupărilor lor au fost participarea la sfintele slujbe și implicarea în cântarea la strană. De asemenea, membrii centrului au participat la numeroase acțiuni ale Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului, inclusiv la taberele de vară.

Dezvoltarea rapidă a nucleului de tineri a fost favorizată și de faptul că parohia a pus la dispoziție un spațiu special dedicat acestor activități, binecuvântat de Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, de praznicul Sfintei Ecaterina – ocrotitoarea centrului, în 25 noiembrie 2012. Tot în acest scop, a fost înființată „Asociația Sfânta Ecaterina Oravița” prin care parohia dezvoltă și susține atât misiunea cu tinerii, cât și activitatea social-filantropică. Lucrarea misionară cu tinerii a centrului de la Oravița se concretizează azi în participarea membrilor la întâlniri periodice pe diverse teme, ateliere artistice, dar mai ales în implicarea tinerilor și copiilor în cântarea la strană și participarea lor activă la sfintele slujbe, care este, în fapt, finalitatea tuturor demersurilor Bisericii în acest sens.

Centrul de tineret Reșița Montană

Centrul de la Reșița s-a evidențiat încă de la început printr-o bogată activitate în plan artistic, cultural, dar și educativ, fiind considerat, pe bună dreptate, un model de bună practică în lucrarea cu tinerii a Bisericii. Născut și el, ca și celelalte centre, ca rod al proiectului „Tineri în Biserică”, centrul își desfășoară activitatea în cadrul unei strânse colaborări cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul muncitoresc al Reșiței. Activitatea propriu-zisă a început în luna ianuarie a anului 2013 într-un spațiu pus la dispoziție de parohia reșițeană, prin delegarea prof. Georgiana Ciucur, care a adunat în jurul ei o întreagă echipă de voluntari care sprijină activitățile cu copiii. Nucleul de copii și tineri ai centrului a participat la numeroase activități artistice și culturale. Din seria numeroaselor activități de ordin catehetic la care au luat parte copiii, un moment important l-a constituit participarea membrilor centrului la Școala de vară „Credința altfel” desfășurată la Băile Herculane în vara anului trecut, la care se adaugă excursiile tematice și taberele de creație organizate de Episcopia Caransebeșului, la care membrii centrului au participat prin rotație. Grija pentru participarea la Sfânta Liturghie a tinerilor este și rămâne o preocupare continuă a celor care se ostenesc aici, respectiv a preoților Borislav Tasici și Cristian Manole de la „Catedrala” din cartierul muncitoresc, care se ocupă în prezent de copiii și tinerii centrului.

Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Steierdorf – Anina

Și la Anina, ca și la Oravița, implicarea activă a copiilor și tinerilor în viața parohiei se leagă de râvna unui preot inimos – părintele Gheorghe Șuveți, iar momentul de debut îl constituie tot concursul „Să ne cunoaștem credința” organizat de Departamentul de tineret al episcopiei. Deși desfășurată într-o zonă defavorizată din punct de vedere social și economic, lucrarea misionară coordonată de părintele Gheorghe s-a evidențiat încă de la început printr-o unitate de grup și o foarte puternică implicare a tinerilor în viața liturgică a parohiei, după modelul „o turmă și un păstor”. Activitățile cu tinerii de la Parohia „Sfânta Treime” din cartierul Steierdorf al Aninei au îmbrăcat, ca și în celelalte centre, forma unor întâlniri periodice în biserică axate pe discuții duhovnicești și proiecții de film, dar accentul a fost pus pe preocupările de ordin liturgic în cadrul cărora spovedania și împărtășirea cu Sfintele Taine au fost și rămân primordiale. Din programul activităților derulate nu au lipsit însă nici taberele și excursiile, sau procesiunile desfășurate la Caransebeș și la mănăstirile și bisericile din zonă. Împletind rugăciunea cu preocupările specifice vârstei, cei 20 de tineri de la Steier – reuniți ca grup sub numele marelui voievod Ștefan cel Mare – speră acum ca activitățile lor din tinda Bisericii să se extindă și să se diversifice și în plan artistic și cultural. În acest scop, s-a reușit, prin efortul unor oameni de bine și al autorităților locale din Anina, obținerea unui spațiu nou – clădirea unei foste școli din localitate – unde tinerii din Anina vor putea să socializeze, să crească și să se dezvolte mai aproape de Dumnezeu.

Comentarii Facebook


Știri recente