Ce face Hristos în noi ?

În Anul omagial euharistic 2014, se observă o strădanie din partea preoților de a trezi în inimile credincioșilor dorința de a se împărtăși mai des, de a râvni mai mult să se unească cu Hristos prin dum­ne­zeiasca Euharistie. Însă chemarea la potir trebuie să fie însoțită de o limpede conștien­ti­zare a importanței Sfintei Eu­haristii în existența noastră, de sporirea vieții duhovnicești, deasa împărtășanie fiind o consecință firească a îmbună­tă­țirii vieții spirituale. Fără aceste aspecte, împărtășirea deasă va rămâne un act liturgic exterior, neproducând schim­­barea mult dorită a în­tregii noastre ființe. Dar pentru aceasta ar fi bine să știm: ce face Hristos în noi?

Potrivit învățăturii Bisericii noastre sfinte, Mântuitorul este prezent real în Sfânta Îm­păr­tășanie nu numai cu trupul și sângele, ci și cu sufletul și dum­nezeirea Sa, adică cu deplina Sa ființă. Prezența reală implică plenitudinea ființei, adică a naturii dumne­zeiești și a celei omenești unite nedespărțit în Persoana Celui întrupat, fapt adeverit de cuvintele Sfântului Ioan Damas­chinul: „Pâinea și Vinul nu sunt nicidecum închipuirea Trupului și Sângelui lui Iisus Hristos, ci Însuși Trupul și Sângele lui Iisus Hristos unit cu dumnezeirea”. Sfinții Pă­rinți ne descoperă că Domnul este prezent în Sfânta Euha­ristie nu numai în momentul prefacerii, ci și după aceea, permanent, cât timp elementele euharistice există. Celelalte Taine există numai în momentul săvârșirii lor, rămânând apoi numai efectele lor. Sfânta Euharistie însă durează, Domnul fiind real de față cât durează pâinea și vinul nealterate. La fel de important este și faptul că Mântuitorul nostru este prezent întreg în fiecare părticică a pâinii și a vinului, căci Hristos este unul în ființa Lui și nu poate fi împărțit. Prin împărțirea de la împărtășanie nu se împarte ființa Domnului, ci numai înfățișarea externă a elementelor euharistice. Această reali­tate se măr­tu­ri­sește și prin cult când se rostește de către preot, la Sfânta Liturghie, în momentul împărțirii Sfântului Agneț: „Se frânge și se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce frânge și nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește”.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente