Catedralele eparhiale din România

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Albumul monografic Catedralele eparhiale din România.

„Albumul monografic Catedralele eparhiale din România este o lucrare născută din necesitatea unei mai bune cu­noașteri a lăcașurilor de cult reprezentati­ve ale Bisericii Ortodoxe Române, multe dintre ele monumente istorice de artă și arhitectură religioasă, puncte de referință pe harta spirituală și culturală a țării. Cu ajutorul reprezentanților desemnați de Eparhii, în paginile prezentului album au fost așezate date și imagini reprezen­tative referitoare la bisericile catedrale din țară urmând ordinea canonică a Bisericii Ortodoxe Române”, se menționează în Nota Editorială.

În paginile albumului se regăsesc informații privind Catedrala Mântuirii Neamului

„Cum, de regulă, în spatele fiecărei ființe umane se „ascunde” o istorie mai mult sau mai puțin cunoscută, și în „spatele” unui lăcaș de cult se „ascunde” adesea o bogată istorie, începând de la gândul și dorința de a construi o biserică până la momentul sfințirii acesteia. De multe ori, perioada de timp cuprinsă între gând și faptă (realizare) a traversat decenii de zbucium și trudă, și, dacă nu ar fi existat un Om cu multă dragoste de Dumnezeu cine știe cum, sau când s-ar fi construit una sau alta dintre catedralele eparhiale prezentate aici. Deși sunt multe exemple care ar putea argumenta afirmația de mai sus, zăbovim în treacăt asupra istoriei Catedralei Mântuirii Neamului. De mai bine de un secol s-a născut gândul înălțării unei Catedrale a Neamului în care poporul român cel binecuvântat să-și cinstească eroii, martirii și sfinții! Nu se împrăștiaseră încă norii războiului de independență când mai marii timpului dimpreună cu slujitorii sfintei Biserici socoteau cu cale că este bine plăcut lui Dumnezeu și oamenilor să înalțe o Catedrală a cinstirii eroilor neamului românesc! Din „binecuvântate pricini” a trebuit ca poporul român să aștepte multă vreme împlinirea unui astfel de ideal, așa cum, întotdeauna în multfrământata sa istorie a trebuit să plătească tributul timpului (și al jertfei) împlinirea oricărui ideal! A rânduit bunul Dumnezeu în fruntea Bisericii Ortodoxe Române un păstor ales care să purceadă, la împlinirea acestui ideal și nu fară greutăți, ca întotdeauna! Cu nădejde multă la bunul Dumnezeu, cu multe jertfe și fară ezitări Catedrala Mântuirii Neamului se va zidi! Realizarea acestui „simbol al luptei popo­rului român pentru eliberarea sau izbăvirea lui din mari încercări și al dorinței lui de comu­niune fraternă în Hristos” merită orice efort”, se mai menționează în Nota Editorială.

Deși prezenta lucrare se dorește a fi mai mult o prezentare imagistică și mai puțin istorică a bisericilor catedrale din România, cititorul va putea afla suficiente date și informații din paginile publicate aici despre istoria sfintelor biserici, dar și despre efor­turile ctitorilor și credincioșilor care le-au înălțat spre slava lui Dumnezeu și cinstirea neamului românesc.

Comentarii Facebook


Știri recente