Când imaginile întâlnesc sfinţenia: Moaştele Sfântului Dumitrie cel Nou | FOTO

Catedrala Patriarhală din Bucureşti păstrează un dar foarte important pentru români: moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Primite de la generalul Petru Saltâcov, sfintele moaşte oferă binecuvântare românilor de peste 240 ani.

În 1786, moaştele Sfântului Dimitrie au fost aşezate într-o raclă de lemn, îmbrăcată pe alocuri în argint. Racla a fost confecţionată de Mitropolitul Grigorie al II-lea.

Din 1879 se află în racla actuală, din argint masiv, realizată prin cheltuiala Episcopului Ghenadie Petrescu al Argeşului. Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene.

Racla prezintă pe părţile laterale, în relief, scene din viaţa Sfântului Dimitrie.

Intrarea în monahism. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.
Sfântul Dimitrie păzind turmele de oi. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.
Adormirea. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.
Descoperirea Sfintelor Moaşte ale Sf. Dimitrie în apa Lomului. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.

Pe capacul raclei se află chipul sfântului, în mărime naturală, cu camilafcă şi schimă.

Sfântul Dimitrie este reprezentat cu un metanier în mână. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.

La picioarele Sfântului Dimitrie este gravată următoarea inscripţie:

Pentru evlavia şi dragostea Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, făcutu-s-a acest sicriu din argint, împodobit cum se vede, prin osteneala şi cheltuiala episcopului de Argeş Ghenadie II şi a câtorva buni creştini, ca să fie pomenirea urmaşilor, care, văzând aceasta, să se îndemne să facă şi ei alte fapte mai măreţe şi folositoare neamului românesc. Acest sicriu s-a făcut în în zilele Măriei Sale Carol I, viteazul domn al românilor, anul mântuirii 1879, luna decembrie, fiind ministru al cultelor dl. Vasile Boerescu, când s-a predat acest sicriu.

Deasupra inscripţiei se află, în gravură, chipul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Foto credit: Basilica.ro/ Mircea Florescu.
Racla a fost lucrată de meşterul argintar Theodor Filipov Russ. Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene.
În anul 1933, racla a fost aşezată în nişa special amenajată din peretele de răsărit al pronaosului, în partea stângă. Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene.
Patriarhul Justinian a generalizat cultul Sfântului Dimitrie în întreaga Biserică Ortodoxă Română în anul 1955. Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene.
Credincioşi aducând cinstire Sfântului Dimitrie cel Nou. Foto credit: Arhivă Basilica.ro/Mircea Florescu
Ultima recondiţionare a raclei a avut loc în anul 2007. Foto credit: Basilica.ro/Raluca Ene.

Foto credit: Basilica.ro/Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente