Campanie de informare în cadrul proiectului „Împreună activi și solidari”, la Drobeta Turnu Severin

La Sala “Mitropolit Nestor Vornicescu” de la Centrul eparhial din Drobeta Turnu Severin a avut loc joi, 29 ianuarie 2015, o campanie de informare în cadrul proiectului „ÎMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI” derulat de Asociația Filantropia Severin, a precizat Cătălin Cernătescu.

La eveniment au participat persoane aparţinând grupurilor vulnerabile de la nivelul judeţului Mehedinţi, selectate în grupul ţintă al proiectului. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte cu privire la economia socială, egalitatea de şanse şi gen şi oportunităţi de angajare în rândul membrilor din mediile agreate de asociaţie.

Proiectul “ÎMPREUNĂ ACTIVI ȘI SOLIDARI” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 – Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1, Dezvoltarea economiei sociale.

Obiectivele proiectului sunt creşterea capacităţii instituției în înfiinţarea şi gestionarea structurilor de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social, în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare.

Activitățile se vor derula pe o perioadă de 12 luni. La finele celor 12 luni de implementare, în judeţul Mehedinţi vor exista 2 structuri de economie socială: un atelier de producție al produselor de panificaţie specifice unităţilor de cult, în mediul urban, şi un centru de tipărire și multiplicare, în mediul rural.

De asemenea, cel puțin 10 persoane aparținând grupurilor vulnerabile din judeţ vor fi integrate sau reintegrate pe piața muncii.

Proiectul va promova dezvoltarea structurilor de economie socială ca modalitate de incluziune socială şi pe piața muncii a persoanelor din grupurile defavorizate din Mehedinţi pentru cel puțin 125 de beneficiari direcți.

Comentarii Facebook


Știri recente