Călugăria, aflarea unui nou mod de viaţă

Momentul călugăriei înseamnă clipe de profundă meditaţie, emoţie maximă şi punct de plecare pentru o nouă formă de vieţuire.

Asistând la slujba de călugărie, ascultând cântările şi citirile, în mintea noastră se pot perinda anumite aspecte din viaţa personală: momentul morţii sau al trecerii din viaţa aceasta; căderea din harul lui Dumnezeu prin săvârşirea unor păcate asemenea fiului risipitor; ruperea sau separarea de lucrurile lumii acesteia, dar şi aflarea unui nou mod de viaţă, curat şi temperat, care dă curaj sufletului şi posibilitatea de a gândi la veşnicele bucurii, cum au făcut Sfinţii Cuvioşi, cei care au îmbrăţişat viaţa monahală mai înainte de noi.

Dacă privim acceptarea vieţii monahale ca pe momentul morţii trupeşti, atunci putem pronunţa acel „vai!“ care ne aminteşte de despărţirea sufletului de trup, aşa cum auzim cântându-se în a doua stihiră de la înmormântarea mirenilor: Vai, câtă durere (luptă) are sufletul când se desparte de trup!…

Însă, dacă ne gândim bine ce înseamnă păcatul, putem spune cu multă amărăciune că: mai mare durere simte sufletul când, prin păcat, omul se desparte de Dumnezeu. Aceasta, pentru faptul că moartea trupească înseamnă trecerea la altă formă de viaţă, viaţa veşnică, iar păcatul înseamnă moarte sufletească, moarte veşnică pentru cel care nu s-a pocăit.

Călugăria nu înseamnă moarte, ci mortificarea patimilor şi trăirea după modelul îngeresc; de aceea monahul se numeşte „chip îngeresc“. Ceremonia intrării în monahism este o slujbă deosebită, unică în felul ei. Prin această slujbă, o persoană obişnuită, care nu are obligaţii familiale, devine monah/ie. Acea persoană se rupe, se desparte de tumultul lumii şi intră în soborul monahilor/iilor. De acum înainte, pentru că prin felul de vieţuire ea naşte fii duhovniceşti, virtuţile, primeşte apelativul de părinte/maică şi adoptă un alt nume, al unui sfânt monah sau sfântă monahie. Aşadar, călugăria se mai numeşte şi al doilea botez.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente