Burse pentru teologii români în Elveţia

Studenţii Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti au posibilitatea să studieze la Institutul de Studii Superioare în Teologie Ortodoxă de pe lângă Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, Geneva, informează “Ziarul Lumina”.

Institutul pune la dispoziţie un program de studii masterale cu o durată de patru semestre, dintre care trei semestre pentru parcurgerea cursurilor şi un semestru pentru elaborarea disertaţiei. La sfârşitul programului de studiu, absolvenţii obţin diploma de „Master of Arts în Studii Teologice“ (specializarea Ortodoxie şi Studii intercreştine), care le poate conferi accesul pentru elaborarea unei teze de doctorat.

Studenţii care aplică pentru acest program trebuie să ştie că limba de predare este franceza, iar debutul semestrului I din viitorul an universitar (2015-2016) este fixat pe 14 septembrie 2015. Candidaturile trebuie depuse la secretariatul institutului până la 6 februarie 2015 şi trebuie să conţină piesele semnificative pentru desfăşurarea examenului de dosar (diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în teologie – în forma originală, notă biografică detaliată, scrisoare de recomandare din partea autorităţii bisericeşti etc.). Mai multe detalii găsiţi pe site-ul:www.institutorthodoxe.org, la rubrica: „Inscription“.

„Programul de studiu are ca obiectiv formarea de specialişti în cadrul Bisericilor Ortodoxe locale pentru a răspunde cerinţelor actuale privind relaţiile interortodoxe, intercreştine şi interreligioase, o adevărată «întâlnire teologică între Orient şi Occident». Masteranzii selecţionaţi sunt bursieri ai Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice“, se arată pe ftoub.ro, site-ul Facultăţii de teologie Ortodoxă din Bucureşti. Materiile predate la institut sunt: teologie dogmatică, istoria Bisericii, drept canonic, patrologie, liturgică, elemente de iconografie, un seminar despre mişcarea ecumenică, precum şi un curs opţional despre dialogurile teologice bilaterale şi multilaterale ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, ca materii opţionale figurează cursurile de teologie dogmatică, teologie biblică, teologie fundamentală, pregătite de profesorii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Freiburg şi Facultatea de Teologie Protestantă din Geneva.

Institutul de Studii Superioare în Teologie Ortodoxă a fost înfiinţat în 1997 pe lângă Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, Geneva. Cursurile sunt organizate în conformitate cu convenţiile oficiale înregistrate cu facultăţile de teologie de la universităţile din Freibourg şi Geneva.

Comentarii Facebook


Știri recente