Burse de studiu pentru liceenii merituoși

Centrul cultural-filantropic Cuvioasa Parascheva din Buzău va demara, începând cu data de 16 martie 2015, un nou program de susţinere a celor mai merituoşi elevi ai judeţului, pe care doreşte să îi susţină financiar şi spiritual în anii de liceu şi continuând chiar la universitate.

Potrivit site-ului arhiepiscopiabzvn.ro, vor fi acordate burse de studiu, în valoare de 300 de lei lunar, pentru 25 de elevi care vor fi fost selectaţi după următoarele criterii: media generală la studii în semestrul I şi în anul precendent (începând cu clasa a VIII-a) să fie peste 9, iar media la purtare, 10 (copii foi matricole); dosarul cu rezultatele unei anchete sociale, conform Legii 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei sau, în cazul imposibilităţii realizării anchetei sociale, documente doveditoare care să ateste posibilităţile financiare limitate ale familiei; un CV şi un eseu de minim 250 de cuvinte în care elevul să-şi exprime viziunea asupra viitorului său academic şi profesional, iar acolo unde este cazul, indicii asupra mediului social defavorizat din care provine; copii ale C.I. şi diplomelor pentru performanţe (olimpiade, concursuri, proiecte) şi distincţiile obţinute în ultimii 2 ani; patru recomandări: a dirigintelui, a profesorului de Religie şi a doi dintre profesorii de la clasă, care predau una dintre următoarele discipline: Limba română / Matematică / Informatică / Istorie / Limbi moderne / Disciplină de specialitate; declaraţia pe proprie răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse; cerere tip, ce implică şi manifestarea interesului pentru programele şi proiectele de voluntariat ale Centrului Cultural-Filantropic Cuvioasa Parascheva din Buzău. Documentele vor fi depuse la secretariatul Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul, Aleea Episcopiei, nr. 1, Buzău (Luni-Vineri 9:00-15:00, telefon 0238.710.065), până pe 16.03.2015. Rezultatele vor fi publicate pe pagina web a Centrului: http://ccfcuvioasaparascheva.ro.

Pentru detalii, consilierii educativi ai liceelor se pot adresa Pr. Prof. Cristian Dima, la adresa de e-mail: [email protected].

Comentarii Facebook


Știri recente