Botezul Domnului arată taina botezului creștin, Taina Sfintei Treimi, a iubirii care înfiază pe om: Patriarhul Daniel

La Botezul Domnului în râul Iordan s-a arătat Taina Sfintei Treimi și cea a botezului creștin, a spus joi Patriarhul Daniel: „Această taină a Sf. Treimi, a iubirii Tatălui față de Fiul, este taina iubirii care înfiază pe oameni”. Patriarhul a explicat taina Sfântului Botez și de ce Taina Mirungerii o primește creștinul ortodox imediat după botez.

Taina Sfintei Treimi, care s-a arătat oamenilor la evenimentul istoric al Botezului Domnului Iisus Hristos în Iordan a fost o noutate absolută, a spus Preafericirea Sa cu referire momentul ieșirii Mântuitorului din apă: s-au deschis cerurile și un glas din ceruri a zis: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

„Iar Duhul Sfânt în chip de porumbel a mers deasupra lui Iisus și plana deasupra Lui, arătând Cine este «Fiul lui Dumnezeu cel iubit întru care am binevoit»”, a subliniat Patriarhul, făcând trimitere și la troparul sărbătorii.

Epifania arată iubirea nedespărțită dintre Persoanele Sfintei Treimi

„De aceea, sărbătoarea se mai numește și Epifania, sau Arătarea Domnului în fața mulțimilor, dar și Teofania, pentru că este Arătarea Preasfintei Treimi, a Tatălui din Ceruri, a Fiului, Care iese din apele Iordanului, și a Duhului Sfânt în chip de porumbel, Care planează deasupra capului Mântuitorului Iisus Hristos, deasupra Fiului cel iubit”, a spus Preafericirea Sa.

„Aici vedem că Sfânta Treime – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – se află în relație de iubire, că Persoanele Sfintei Treimi nu sunt despărțite, că Dumnezeu are un Fiu veșnic pe Care-L iubește, pe Care L-a trimis în lume și Care, din iubire pentru oameni, pentru mântuirea lor, S-a făcut tocmai ceea ce iubea, adică Om, și, prin Acest Fiu iubit al Său, prin Fiul Său veșnic, El [Dumnezeu Tatăl] arată iubirea Sa pentru umanitate.”

„Când a zis: «Acesta este Fiul meu cel iubit…», s-a referit nu doar la dumnezeirea Fiului, ci și la umanitatea pe care Fiul a luat-o prin Întrupare, atunci când S-a făcut Om prin zămislirea de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și prin nașterea Lui din Fecioara Maria”, a explicat Patriarhul Daniel.

„Vedem aici taina Sfintei Treimi și această taină a Sf. Treimi, a iubirii Tatălui față de Fiul, este taina iubirii care înfiază pe oameni.”

De aceea, „Botezul Domnului în Iordan este temelia botezului creștin”, a spus Părintele Patriarh Daniel în predica sa la sărbătoarea Bobotezei. „Apa sfințită, Agheasma Mare de la sărbătoarea Botezului Domnului ne aduce aminte de Botezul Domnului în Râul Iordan, dar și de botezul nostru creștin.”

„Sf. Vasile cel Mare a spus că Taina Botezului este Taina înfierii omului prin har. Deci Botezul nu se dăruiește doar spre iertarea păcatelor”, a continuat Părintele Patriarh Daniel. „Pe lângă iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale ale omului care se botează, Sfântul Botez oferă și darul înfierii prin har, adică prin lucrarea Duhului Sfânt.”

Astfel, „harul Sfântului Botez ne înfiază în iubirea lui Dumnezeu Tatăl, pentru a mărturisi credința în Fiul Său, Iisus Hristos”. Devenim, așadar, părtași la „Taina Înfierii”, care „este săvârșită de Duhul Sfânt prin apa botezului pentru cei care cred în Iisus Hristos, ca fiind Fiul veșnic al lui Dumnezeu [și] Mântuitorul lumii”, a mai precizat Preafericirea Sa.

„Această taină a înfierii, însă, este însoțită și de arvuna învierii sufletului creștinului din moartea cauzată de păcat, după cum ne spune Sf. Ap. Pavel când arată că, prin botez, noi murim păcatului și înviem pentru o viață nouă în Iisus Hristos.”

„Această înțelegere a botezului este biblică și patristică”, a subliniat Patriarhul României. „Din nefericire, ea nu a fost suficient de subliniată de teologia de școală, adesea influențată de scolastica occidentală, și botezul era numit Taina Iertării Păcatului Strămoșesc și a păcatelor personale și a incorporării în Biserică.”

Botezul Domnului, temelia botezului creștin

„Dar, mai profund decât acestea, este taina înfierii noastre în Hristos și a începutului învierii sufletului din moartea pricinuit de păcat, ca pregătire și pentru învierea trupului la sfârșitul veacurilor”, a subliniat Patriarhul.

„De aceea, în Crezul Ortodox, imediat după ce se spune «Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor», se adaugă: «Aștept Învierea morților și viața veacului ce va să fie». Adică, botezul este începutul pregătirii pentru Înviere: mai întâi a sufletului din moartea pricinuită de păcat, și apoi și pentru învierea trupului la Învierea cea de obște, la sfârșitul veacurilor.”

„Sf. Ioan Gură de Aur spune foarte frumos despre Botezul Domnului și relația sa cu botezul nostru, al creștinilor: Pentru ce s-au deschis cerurile? Ca să afli că și la botezul tău s-au deschis cerurile, ca Dumnezeu să te cheme către patria cea de sus și să te înduplece să nu ai nimic comun cu pământul, a continuat Patriarhul Daniel.

„Sf. Ioan Gură de Aur nu izolează Botezul Domnului de botezul creștin, ci arată că Botezul Domnului în Iordan, adică deschiderea cerurilor și arătarea Sfintei Treimi este de fapt temelia botezului creștin”, a subliniat Preafericirea Sa.

„De aceea, în Biserica Ortodoxă, mirungerea cu Sf. și Marele Mir nu se face mai târziu, ca în alte comunități creștine, ci imediat după botez”, ca pecete a Darului Duhului Sfânt, „spre o viață duhovnicească nouă” – la fel ca la Botezul Domnului, când Duhul Sfânt S-a arătat prezent sub formă de porumbel deasupra capului Mântuitorului.

Taina Botezului umple Biserica de iubirea Preasfintei Treimi

„Nu este suficient ca un copil botezat să crească biologic. Trebuie să crească și duhovnicește. Din acest motiv, îndată după Mirungere i se dă și Sfânta Împărtășanie. Adică devine părtaș al Trupului tainic al lui Hristos, care este Biserica, devine membru al Bisericii și, în același timp, se împărtășește cu Trupul și Sângele Domnului, care este în Euharistie.”

„Legătura între taina deschiderii cerurilor și Arătării Sfintei Treimi și Taina Botezului fiecărui creștin este deosebit de profundă”, a mai spus Preafericirea Sa. „Ne arată că iubirea Preasfintei Treimi este temelia vieții creștine și că un creștin botezat crește în această iubire a Tatălui față de Fiu împărtășită oamenilor prin Duhul Sfânt, Duhul Înfierii și Duhul Învierii sufletești din moartea pricinuită de păcat.”

„Avem, așadar, Biserica plină de iubirea Preasfintei Treimi și aceasta se face prin taina Sfântului Botez. Prin botez se extinde Biserica lui Hristos spațial, geografic – de la poporul evreu la toate popoarele care au crezut sau cred în Iisus Hristos; de asemenea, se extinde Biserica de-a lungul veacurilor, din generație în generație, prin cei care se botează.”

„Deci fiecare botez nou este o bucurie pentru Biserică, pentru familie, pentru popor, pentru că se face în numele, sau în prezența iubirii sfințitoare și mântuitoare a Sfintei Treimi”, a concluzionat Patriarhul României.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor a organizat o sesiune de comunicări științifice

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din cadrul Fundației „Bucuria ajutorului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat sâmbătă o sesiune de comunicări științifice, cuprinsă în proiectul „Academia de Îngriji Paliative”, informează Ziarul Lumina. Evenimentul a avut…