Boala poate fi o tainică pedagogie divină, a spus Părintele Patriarh Daniel

În Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști, Părintele Patriarh Daniel a reflectat asupra legăturii dintre păcat și boală, a explicat că sănătatea este un dar, nu ceva care ni se cuvine obligatoriu și că adesea boala poate fi o tainică pedagogie divină.

Predica a fost rostită în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul României a evidențiat atât înțelesurile duhovnicești desprinse din Vindecarea slăbănogului din Caperanum (Marcu 2: 1-12), cât și aspecte din viața Sfântului Grigorie Palama, iar la final a oferit câteva îndemnuri pentru perioada de post în care ne aflăm.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că uneori boala este urmare a păcatului, cum este cazul slăbănogului din Evanghelia duminicii, dar unele boli sunt îngăduite de Dumnezeu „pentru a ne feri de păcate sau pentru a nu ne bizui numai pe sănătatea noastră trupească, pe forţele proprii, ci, mai întâi, pe ajutorul Lui”.

„Sănătatea nu este ceva care ni se cuvine în mod obligatoriu şi nici nu dispunem de ea întru totul, după propria noastră voinţă, ci în primul rând, sănătatea este, ca şi mântuirea, dar de la Dumnezeu”, a subliniat Preafericirea Sa.

Totodată, Patriarhul a atras atenția că „nu trebuie să judecăm prea repede pe alţii, considerând că orice boală este urmarea păcatului sau pedeapsă pentru păcate”.

„Adesea, boala poate fi o tainică pedagogie divină, o chemare tăcută, dar presantă, la înduhovnicire, la smerenie, la înţelepciune, la ferirea omului de primejdii şi mai mari, mai precis, o chemare la căutarea mântuirii sufletului, dimpreună cu dorinţa de vindecare a trupului”, a spus Părintele Patriarh.

În această duminică, Patriarhul Daniel a împlinit 28 ani de la hirotonia în arhiereu. În 12 februarie 1990, actualul Patriarh al României era ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie a fost hirotonit arhiereu.

Patriarhul Daniel în ziua primirii arhieriei, 4 martie 1990 © Doxologia

Cu acest prilej, la finalul slujbei, preoții slujitori i-au oferit Preafericirii Sale un buchet de flori și i-au adresat urări de bine, păstorire îndelungată și rodnică.

Patriarhul Daniel felicitat la 28 ani de arhierie © Ziarul Lumina

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit lui Dumnezeu „pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii Sale” și a mărturisit următoarele:

„Totdeauna avem conștiința că prin harul Lui facem lucrurile bune și mai sunt foarte multe pe care trebuie să le realizăm; în același timp să recunoaștem că am fi putut face mai mult bine, pe care nu l-am făcut, și că adesea ceea ce am făcut, am făcut cu imperfecțiune, cu lipsuri”.

Patriarhul a amintit cu acest prilej cuvintele Sf. Ap. Pavel care spunea „nu fac binele pe care-l voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc adesea” și „toate cele bune le pot săvârși cu Hristos care-mi dă putere, sau care mă întărește”.

În a doua parte a predicii, Patriarhul a amintit că Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști se numeşte şi „Duminica Sfântului Grigorie Palama”, începând cu anul 1368, când a fost canonizat acest mare dascăl al isihasmului, numit și „teologul luminii necreate”:

„Biserica a rânduit ca în această a duminică să fie pomenit Sfântul Grigorie Palama, pentru a ne arăta că dreapta credinţă, prăznuită cu solemnitate în „Duminica Ortodoxiei”, este credinţa prin care dobândim lumina neapusă şi viaţa veşnică din Împărăţia lui Dumnezeu”.

Preafericirea Sa a spus că această zi este „duminica harului dumnezeiesc, a luminii duhovniceşti necreate şi veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu” și a evidențiat semnificația aureolei în pictura bisericească:

„Lumina aceasta, nevăzută cu ochii trupeşti, este simbolizată în icoanele ortodoxe prin lumina din jurul capului sfinţilor, numită aureolă sau nimb. Sfântul Grigorie Palama arată în scrierile sale că această lumină nu vine de la soare, ci vine direct din lumina sau slava Preasfintei Treimi care luminează sufletul şi trupul omului unit cu Dumnezeu prin rugăciune”.

Marii sfinții isihaști , „profeții Împărăției lui Dumnezeu”, au văzut lumina necreată din timpul vieții pământești, prin prezența harului divin:

„Această lumină necreată şi veşnică este harul Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arată dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, ea este însăşi prezenţa lui Dumnezeu în oamenii drept-credincioşi și sfinţi, smeriţi şi mult rugători”, a adăugat Patriarhul Daniel.

În acest context, Patriarhul a subliniat modul în care prin postire ne hrănim de fapt sufletele cu lumină:

„În această perioadă nu hrănim trupul cu produse de origine animală, ci numai cu produse de origine vegetală, pentru că plantele sunt, în mare măsură, rezultatul fotosintezei, al asimilării luminii de la soare, lumină creată care acum devine simbol sau veşmânt al luminii necreate a harului ceresc nevăzut, dar real, dăruit de Dumnezeu oamenilor, pentru a hrăni şi lumina sufletul lor, ca arvună a slavei şi bucuriei veşnice din Împărăţia Sa”.

Cu privire la Postul Mare, Patriarhul României a spus că „în această perioadă de timp adunăm mai multă lumină în suflet: lumină din rugăciune, pocăinţă şi post, lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi, lumină din harul Sfintelor Taine, lumină din Vieţile Sfinţilor pe care le citim şi lumină din faptele bune pe care le săvârşim”.

La finalul omiliei, Părintele Patriarh Daniel a îndemnat ca pe lângă rugăciune, post, pocăinţă şi spovedanie, să săvârşim şi fapte bune, să ajutăm pe cei bolnavi şi pe toţi care au nevoie de ajutorul nostru”.

„De fapt, cei patru oameni care îl ajută pe slăbănogul din Evanghelie simbolizează acum şi pe toţi medicii, asistenţii medicali, preoţii de caritate, părinţii, fraţii, prietenii, vecinii sau colegii care ajută pe cei bolnavi”, a conchis Părintele Patriarh.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente