Biserica Ortodoxă Română de la primele întocmiri creştine pe pământ românesc, la Patriarhat

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut lucrarea Biserica Ortodoxă Română de la primele întocmiri creştine pe pământ românesc, la Patriarhat, autor Preot profesor Niculae I. Şerbănescu, volumul I, volum îngrijit, note şi indici de Pr. Dr. Mihai Ovidiu Căţoi.

„Sărbătorirea celor 655 de ani de la recunoaşterea patriarhală a transferului mitropolitului Iachint, de la Vicinaîn capitala Ungrovlahiei din Curtea de Argeş, în anul 2014, se va întregi anul acesta prin comemorarea celor 130 de ani de la dobândirea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi 90 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Aceste evenimente marcante în istoria Bisericii şi a poporului român au constituit; de-a lungul vremii, obiectul studiului multor cercetători români şi străini fiecare aducând o nouă lumină asupra celor în­tâmplate cu secole în urmă. în acest context, pe lângă seria de manifestări oficiale pe care Biserica Ortodoxă Română le-a dedicat şi le va dedica în 2015 acestor aniversări, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi la propunerea Acad. Prof. Emilian Popescu, Editura Basilica a Patriarhie Române a iniţiat publicarea seriei: Pr. Prof. Niculae I. Şerbănescu, Opera istorică, pentru o mai bună valorificare a operei ştiinţifice a celui pe care colegii şi apropiaţii l-au numit „Cercetătorul Mitropoliei Ungrovlahiei”.

Reeditarea, studiilor ieşite din peniţa Preotului NiculaeI. Şerbănescu (21.03.1914 – 25.09.1999) reprezintă o necesitate, nu doar pentru cunoaşterea operei ilustrului nostru profesor cât, mai ales, pentru a putea desluşi adevărata anvergură a cercetărilor sale. Consultate separat, în revistele teologice sau în volumele ocazionale în care au fost publicate, acestea ne oferă o imagine parţială, iar cititorul rămâne impresionat doar de profunzimea şi exactitatea demersului ştiinţific. În schimb, adunate laolaltă şi grupate în secţiuni tematice, cele peste o sută de titluri, câre alcătuiesc opera istorică a autorului, descoperă, aceluiaşi cititor, complexitatea paletei de abordări ce au făcut obiectul cercetărilor sale”, a precizat Pr. Dr. Mihai Ovidiu Căţoi în Nota volumului I.

Comentarii Facebook


Știri recente