Biserica este locul întâlnirii concrete între rugăciunile noastre și puterea Duhului Sfânt: PS Paisie Sinaitul

„Biserica este locul întâlnirii concrete între rugăciunile noastre și puterea Duhului Sfânt, între Dumnezeu și noi, oamenii, în stare de rugăciune”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul duminică, de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

„Duhul Sfânt a coborât peste comunitatea Bisericii primare aflate în stare de rugăciune, la frângerea pâinii. Rugăciunea comună, publică, slujbele Bisericii, în frunte cu Sf. Liturghie și Sf. Euharistie, Îl aduc mai curând pe Duhul Sfânt în mijlocul oamenilor”, a explicat ierarhul.

„Rugăciunile noastre particulare au desigur și ele valoarea lor. Dar numai pentru că fac parte din Biserică și au ca bază dreapta învățătură comună a Bisericii despre lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu.”

Primim Duhul Sfânt când suntem în comuniune cu Biserica

„Lipsa unei unități a cultului, a rugăciunii comune, precum și accentuarea doar a unei unități exterioare, afectează unitatea autentică a comuniunii în credință și dragoste față de Hristos, pentru că limitează, creează doar unități reduse, restrânse, animate de o tendință individualistă, care duc la fragmentarea și ruperea comuniunii cu Duhul Sfânt”, a avertizat Preasfinția Sa.

„Unitatea Ortodoxiei este o unitate largă și permanentă, menținută prin Sf. Liturghie și prin tot cultul ortodox, mereu același, și prin puterea lui Dumnezeu trăită ca răspuns la rugăciunea acestei comunități largi, care este Biserica rugătoare.”

„La fiecare slujbă, la fiecare Sf. Taină, noi săvârșim o invocare a Duhului Sfânt (epicleza), iar în baza acesteia se primește harul Duhului Sfânt, Care Se pogoară pentru a face să crească Biserica, întărind prin aceasta comuniunea Lui cu comunitatea bisericească”, a mai amintit Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Sufletul omului, creat pentru a primi lucrarea Sf. Duh

„Biserica este locul întâlnirii concrete între rugăciunile noastre și puterea Duhului Sfânt”, a spus PS Paisie Sinaitul duminică, 23 iunie 2024, de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

„Sălășluirea și lucrarea Duhului Sfânt în sufletul omului sunt cele mai proprii acțiuni ale Sale, pentru că sufletul este creat pentru această lucrare”, a explicat Episcopul vicar patriarhal.

„Păcatul, care a slăbit relația omului cu Dumnezeu Creatorul, a pus sufletul într-o stare contrară naturii sale. Sfântul Vasile cel Mare spune că unirea Duhului cu sufletul nu se realizează prin apropierea spațială, ci prin depărtarea de patimi, de păcatele care ne-au înstrăinat de Dumnezeu.”

„Lucrarea Duhului Sfânt în noi cunoaște trepte de dezvoltare. Ea ne ajută să creștem în credința și dragostea noastră față de Dumnezeu și să ne împotrivim păcatului”, a subliniat ierarhul.

„De la credința începătoare, prin râvnă și voință, ajutați de Duhul Sfânt, ne înălțăm la o credință și dragoste tot mai înaltă față de Dumnezeu. Acesta e drumul de înaintare în sfințenie, cu ajutorul Duhului Sfânt, căci Lui i se atribuie opera de sfințire a noastră, la care trebuie să contribuim și noi, luptând să depărtăm tot ce este egoist și păcătos în noi.”

Prezența deplină a Duhului Sfânt în om este în Hristos Întrupat

PS Paisie Sinaitul (centru sus) a slujit la Catedrala Patriarhală duminică, 23 iunie 2024, de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a mai explicat că Pogorârea Duhului Sfânt, sau Cincizecimea, „apare ca scopul ultim al iconomiei Trinitare a mântuirii. Urmând Părinților, se poate spune chiar că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este marele Înaintemergător al Duhului Sfânt”.

„Sfântul Atanasie spune: Dumnezeu Cuvântul a asumat trupul omenesc, pentru ca noi oamenii să primim pe Duhul Sfânt. Dumnezeu Fiul S-a făcut purtător de trup, pentru ca noi să ne facem purtători de Duh (pnevmatofori)”.

„Prezența deplină a Duhului Sfânt în ființa umană are loc în Hristos. Fiul lui Dumnezeu, fiind singurul ipostas din Treime Care și-a făcut proprie natura umană, a unit cu Sine și în starea de om pe Duhul Sfânt. În Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Duhul Se află ipostatic, cum Se afla și în starea Lui dinainte de Întrupare”, a adăugat Preasfinția Sa.

„De aceea Sfântul Chiril din Alexandria, a putut spune: Noi avem sălășluit în noi nu numai harul Duhului, ci și pe Duhul Sfânt.”

Ce anume mai primim prin Sf. Împărtășanie

Ierod. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica (stânga sus), a citit Evanghelia zilei duminică, 23 iunie 2024, de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, la Catedrala Patriarhală. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

„Astfel, odată cu Trupul și cu Sângele Domnului, la Sf. Împărtășanie, noi primim și pe Duhul Sfânt, Care ne face pe noi să fim un trup și un sânge cu Trupul și cu Sângele Lui Hristos pnevmatizat”, a spus părintele episcop vicar patriarhal.

„Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază faptul că, prin împărtășirea din Trupul și Sângele lui Hristos, pline de Duhul Sfânt, se realizează comuniunea între noi în Duhul Sfânt: Noi toți care ne împărtășim din aceeași Pâine și același Potir, suntem uniți unii cu alții în comuniunea cu unicul Duh Sfânt.”

„Sfântul Duh, după ce a prefăcut darurile, preface și pe cei ce se împărtășesc de ele. Noi cerem să se trimită Duhul Sfânt, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, pentru că în general ceea ce atinge Duhul schimbă, transformă, sfințește”, a mai explicat Preasfinția Sa.


Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a slujit duminică la Catedrala Patriarhală din Capitală.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews


Știri recente